Etelä-Savon valmiusfoorumi korostaa yhteistyön merkitystä poikkeusoloissa

Etelä-Savon valmiusfoorumi muodosti maakunnallisen tilannekuvan Etelä-Savon tilanteesta ja koronaviruksen vaikutuksista perjantaina 20.3.

Etelä-Savon kunnat ovat kokoontuneet aktiivisesti johtoryhmissä ja muodostaneet laajennettuja valmiusjohtoryhmiä. Koronavirustilanne sekä poikkeusolot ovat vaikuttanut kuntien palvelutuotantoon ja toimintaan. Etätyötä tehdään kunnissa niiltä osin kuin se on mahdollista ja resursseja on painotettu kriittiseen palvelutuotantoon ja toisaalta vapautuneita henkilöresursseja selvitetään kohdennettavaksi tehtäviin, joissa työvoiman tarve on kasvanut.

Sivistystoimen osalta opetustoimi on pääasiassa siirtynyt etäopetukseen ja päivähoidossa olevien lasten määrä on vähentynyt huomattavasti. Vaikka muutos opetuksen luonteessa on ollut osittain iso, on opetus saatu järjestymään hyvin. Kunnat kantavat myös huolta elinkeinoelämän haasteista.

Kunnat ja eri toimijat Etelä-Savossa kantavat huolta yli 70-vuotiaiden hyvinvoinnista ja asioinnista. Kunnissa ja sairaanhoitopiireissä on perustettu erillisiä palvelunumeroita, jotka on suunnattu palvelemaan juuri alueemme iäkkäämpää väestöä. Tämän lisäksi on tiivistetty yhteistoimintaa alueen toimijoiden ja vapaaehtoisten kanssa esimerkiksi ruoanjakelun ja kaupassakäynnin tueksi riskiryhmiin kuuluville tai muuten haasteellisessa tilanteessa oleville henkilöille ja perheille. Yhteistoiminta on nyt korostunut ja kansalaisilla on halua auttaa. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon riski virustartunnasta ja toimitaan viranomaisten ohjeiden mukaan.