Joukkoliikenteessä muutoksia

paikallisliikenteen bussi

Koronavirus on vähentänyt merkittävästi joukkoliikenteen kysyntää ja asiakasmääriä Mikkelissä. Etätyö on siirtänyt yritysten työntekijöitä työskentelemään kotona ja koululaiset ovat valtaosaltaan etäopetuksessa. Mikkelin kaupunki reagoi muuttuneeseen kysyntään muuttamalla joukkoliikennepalveluiden palvelutasoa.

Kysynnän oleellisesta laskusta aiheutuvat muuttuneet poikkeusjärjestelyt ovat voimassa vähintään 13.4.2020 saakka. Mahdollisesta jatkosta tiedotetaan myöhemmin. Myös poikkeusaikana palveluiden toteuttamisessa ja saatavuudessa huomioidaan koululaisliikenne-, työmatka- ja asiointimatkustustarpeet.

Mikkelin kaupungin keskustaajaman alueella ajettavassa paikallisliikenteessä siirrytään poikkeuksellisesti kesäaikataulun mukaiseen liikennöintiin jo maanantaina 30.3.2020. Kesäaikataulujen vuorotarjonta vähentää matkustajamäärältään vähäisiä vuoroja. Uudet aikataulutiedot ovat nähtävillä torstaista 26.3.2020 alkaen kaupungin verkkosivuilla hakusanalla paikallisliikenne.  Aikataulujulkaisuja on rajallisesti saatavilla myös paikallisliikenteen autoista.

Moppe-palveluliikenne liikennöi nykyisten aikataulujensa mukaisesti. Aikataulutiedot ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla hakusanalla Moppe.  Aikatauluista löytyy myös Moppe-autojen yhteystiedot. Soittamalla kuljettajalle on mahdollista sopia auton poikkeamisesta aikataulun mukaiselta vakioreitiltä.

Mikkelin maaseutuliikenne siirtyy tiistaina 24.3.2020 poikkeustilan aikatauluihin. Osa vuoroista jää liikennöimättä ja samalla vuoroja yhdistellään. Aikataulutiedot ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla hakusanalla maaseutuliikenne. Epäselvissä tilanteissa kannattaa ottaa yhteys suoraan liikennöitsijään, yhteystiedot löytyvät kaupungin verkkosivuilta hakusanalla joukkoliikenteen yhteystiedot.

Mikkelin kaupunki seuraa aktiivisesti valtiovallan päätöksiä ja tekee tarvittaessa muutoksia palvelutuotantoonsa sen mukaisesti. Näistä muutoksista tiedotetaan tarvittaessa erikseen.

Virusepidemian aikana kaupungin asiakaspalvelupisteet palvelevat ensi sijaisesti sähköpostitse asiakaspalvelu@mikkeli.fi  ja puhelimitse. Kaupungin virastotalon asiakaspalvelupisteen puhelinnumero on 015 194 2100.