Mikkelin kaupunginhallituksen päätökset 23.3.2020

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 23.3. erityisolosuhteissa koronavirusepidemian vuoksi. Kokous järjestettiin kaupunginvaltuuston istuntosalissa, jossa oli mahdollisuus toteuttaa mahdollisimman suuret turvavälit.

Linkki kokouksen esityslistaan

§ 89 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti kaupunginhallitukselle vesiliikelaitoksen johtokunnan päätöstä pääurakoitsijan sopimuksen purkamisesta. 

§ 90 Otto-oikeus/iltapäivätoiminnan maksujen vahvistaminen

Keskustelun aikana Minna Pöntinen (vihr.) esitti Soile Kuitusen (sd.), Jatta Juholan (sd.) ja Jarno Strengellin (sd.) kannattamana, että kaupunginhallitus pitää kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen voimassa, eikä korota iltapäivätoiminnan maksuja tämän vuoden aikana.

Äänestettiin. Pohjaesitys JAA, Pöntisen esitys EI.

JAA, 3 ääntä: Armi Salo-Oksa (kok.), Jyrki Koivikko (kok.), Mali Soininen (kok.)

EI, 8 ääntä: Pekka Pöyry (kesk.), Soile Kuitunen (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Jatta Juhola (sd.), Liisa Ahonen (kd.), Petri Pekonen (kesk.), Jarno Strengell (sd.)

Pöntisen esitys voitti 8–3.  

Eriävät mielipiteet jättivät Jyrki Koivikko, Mali Soininen, Armi Salo-Oksa. Perustelut: Kaupunginhallituksen päätös ei ota huomioon Mikkelin kaupungin vakavaa taloustilannetta.

§ 91 Terveysvalvonnan johtajan virkavaalin vahvistaminen

Kaupunginhallitus vahvisti Maria Tirkkosen valinnan terveysvalvonnan johtajan virkaan 20.4.2020 alkaen.

§ 92 Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän hankinta

Hyväksyttiin.

§ 93 Kuorma-autokartellia koskevaan kanteeseen osallistuminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei Mikkelin kaupunki osallistu asianajotoimisto Hausfeldin ajamaan kuorma-autokartellia koskevaan kanteeseen.

§ 94 Koronavirusepidemian tilannekatsaus ja toimenpiteet, Mikkelin kaupunki

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi toteutuneet toimenpiteet ja tilannekatsauksen. Tilannetta selosti tekninen johtaja/valmiusjohtaja Jouni Riihelä.

Pandemiatilannetta seurataan kaupunginhallituksen kokouksissa. Kaupunginhallituksen jäsenille lähetetään sähköpostilla häiriötilanteen johtoryhmän tilanneraportit. Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä niin, että listaan lisätään valtuustoryhmän puheenjohtajat. Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 95 Hallintosääntömuutos/häiriötilanteiden erityistoimivalta

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy edellä esitetyn muutoksen hallintosäännön 37 §:ään ja muutos tulee voimaan heti.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että erityistoimivalta otetaan käyttöön heti. Esittelijä täydensi esitystä niin, että kaupunginjohtajan käyttäessä erityistoimivaltaa, tiedotetaan siitä viipymättä kaupunginhallituksen jäseniä. Hyväksyttiin.  

§ 96 Mikkelin kaupungin toimielimien kokoustaminen koronavirustilanteen aikana

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään normaalisti, mutta järjestetään kaupunginvaltuuston salissa määräyksen aikana.

Lisäksi kaupunginhallitus suosittaa, että kaupungin vaikuttamistoimielimet eivät kokoonnu, kaupungin lautakunnat kokoontuvat vain, jos on kiireellisiä ja välttämättömiä käsiteltäviä asioita ja kokoukset järjestetään kaupunginvaltuuston salissa, toimielimien iltakouluja ei järjestetä ja että kaupunginvaltuusto ei kokoonnu huhtikuussa.
 
Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että jos kokoukset voidaan toteuttaa jatkossa sähköisesti, toimielimien kokouksia voidaan järjestää normaalisti. 

§ 97 Yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen Mikkelin kaupungissa

Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä niin, että neuvotteluiden kohteena eivät ole irtisanomiset tuotannollisilla perusteilla. Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi palkanmaksuvelvollisuuden keskeyttämistä koskevat periaatteet.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti käynnistää tuotannollisin perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaiset, koko kaupungin henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluissa käsitellään em. lain 4 §:n 1 momentin kohdan 4 mukaisia asioita. Neuvotteluilla tavoitellaan niiden työntekijöiden/viranhaltijoiden lomauttamista osa- tai kokoaikaisesti, joiden työ on tilapäisesti vähentynyt. Lisäksi kaupunginhallitus nimesi työnantajan edustajat käynnistettäviin yhteistoimintaneuvotteluihin.

Lisätietoja
Kirsi Olkkonen
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
040 834 3826