Mikkelin kaupunki avaa yksinyrittäjien toimintatuen haettavaksi 15.4.2020 klo 12

Mikkelin tori

Työ- ja elinkeinoministeriö on 8.4.2020 vahvistanut haettavaksi koronapandemian johdosta uuden yksinyrittäjän toimintatuen. Tuen jakamisen mahdollistava valtioneuvoston asetus astui voimaan torstaina 9.4.2020.

Yksinyrittäjän toimintatuki on määrältään 2000 euroa. Mikkelin kaupungille on vahvistettu 1. avustuserässä enintään 847 542 euron myöntövaltuus, jonka perusteella kaupunki jakaa yksinyrittäjätukea enintään 423 yksinyrittäjälle. Valtioneuvosto on 2. lisätalousarviossaan 8.4.2020 esittänyt eduskunnalle myöntövaltuuden nostamista myöhemmin 2,5-kertaiseksi.

Yksinyrittäjän toimintatukeen ovat toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta oikeutettuja yrittäjät

  • jotka ovat päätoimisia yksinyrittäjiä
  • joiden taloudellinen toiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa
  • joiden taloudellinen tilanne on merkittävästä heikentynyt koronaepidemian johdosta, erityisesti 16.3.2020 jälkeen
  • joilla ei ole verovelkaa tai joilla on Verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Tarkat kriteerit ja hakuohjeet löydät Mikkelin kehitysyhtiö Miksein www-sivuilta: https://mikseimikkeli.fi/yksinyrittajatuki/

Mikkelin kehitysyhtiö Miksein Koronalinja auttaa Mikkelin seudun yrityksiä kysymyksissä ja hakemusten täyttämisessä. Koronalinja palvelee numerossa 010 340 3080 ma-pe klo 8-16.

Artikkelia päivitetty 9.4.2020 klo 14.50

Kuva: Pihla Liukkonen, Kontrastia