Kaupunginhallitus hyväksyi suunnitellut lomautukset

Mikkelin kaupunginhallitus käsitteli yhteistoimintaneuvottelujen tulosta ylimääräisessä kokouksessaan 16.4.2020. Linkki esityslistaan.

Tuotannollisin perustein käynnistetty yhteistoimintamenettely aloitettiin 1.4.2020 kaupungin yhteistyöryhmässä, joka on yhteistoimintalain 14 §:n mukainen toimielin. Yhteistoimintaneuvotteluja käytiin yhteensä kolmessa eri kokouksessa. Ne pidettiin 1.4., 8.4. ja 15.4.2020, jolloin yhteistoimintavelvoite todettiin täyttyneeksi.

Keskustelun aikana Jarno Strengell (sd.) teki viisi erillistä esitystä:
–  koska lomautusesitysten peruminen ei tule saamaan kaupunginhallituksen enemmistöä taakseen, niin lomautukset alkavat viimeistään 6.7.2020, jolloin tämän hetkisten tietojen mukaan lomautetuille työntekijöille ei tule työttömyyskassan viiden päivän karenssia. Jos viiden päivän karenssittomuusaikaan tulee pidennys, niin lomautukset voidaan aloittaa myöhemmin.
– koulunkäyntiavustajat otetaan nykyistä paremmin oppilaiden etäopetuksen tueksi eikä heitä lomauteta ennen kevätlukukauden 30.5.2020 loppumista.
– lomautuksista johtuvat mahdolliset toimintayksiköiden yhdistämiset eivät saa esimerkiksi varhaiskasvatuksessa lisätä Koronaviruksen tartuntariskiä.
– lomautukset eivät saa lomautusajankohdan johdosta vaikuttaa epätasa-arvoisesti lomarahan suuruuteen pienentävästi, tämä tulee huomioida etenkin lomarahan maksukuukaudelle sattuvissa lomautuksissa.
– sitä mukaan kun koronavirusepidemian rajoituksia poistetaan, tulee myös lomautusten määrää, aikaa ja tarvetta harkita uudestaan.

Koska kukaan ei kannattanut esityksiä, ne raukesivat. Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen, joka on sama kuin esitykset.

Esittelijä tarkensi esityksen muotoon:
Kaupunginhallitus hyväksyy yhteistoimintamenettelyn neuvottelutuloksen sekä päätöksen liitteenä olevat lomautuksen periaatteet, joiden mukaisesti lomautukset on toteutettava.

Palvelualueet velvoitetaan toimeenpanemaan lomautukset näiden periaatteiden mukaisesti ja ottamaan huomioon kaupungin sopimusoikeudelliset velvoitteet.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi päätöksen liitteenä olevan lomautussuunnitelman.
Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupungin henkilöstöpalvelut antamaan tarkempia soveltamisohjeita palvelualueille ja lomautuspäätöksiä toimeenpaneville viranhaltijoille.

Hyväksyttiin.

Lisätietoja
Arto Seppälä
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
044 794 2208
arto.seppala@mikkeli.fi