Tietoturvallisuuden merkitys on korostunut koronakriisin aikana

Koronakriisi vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Myös tietotekniikka on nyt erityisen haavoittuvaista.

Eri viranomaisista ja asiantuntijoista koostuva Etelä-Savon valmiusfoorumi korosti kokouksessaan 20.4. tietoturvallisuutta poikkeusolojen aikana. Tietoturva koskee niin viranomaisia ja muita toimijoita kuten myös yksityishenkilöitä.

Jokaisella on vastuu tietoturvallisuudessa. Tietoturvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota omassa tekemisessään, niin töissä kuin kotona. Salasanoista tulee pitää huolta ja varmistua muun muassa sähköpostien liitetiedostojen turvallisuudesta ennen niiden avaamista. Tietokone on syytä lukita myös kotioloissa. Tietoturvallisuushaasteet ovat yleistyneet ja lähdekriittisyyteen tulee kiinnittää huomiota.  

Myös etätöissä on huolehdittava tietoturvallisuudesta. Epävarmoissa tilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä oman organisaation tietoturvavastaavaan ja toimia annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kyberturvallisuuskeskus on koonnut ohjeita poikkeusolojen tietoturvasta yksityishenkilöille.