Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta suorittaa kiinteistöillä rakennusten mittauksia

Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta suorittaa vuonna 2020 lisäkartoituksena kiinteistöillä rakennusten mittauksia.

Lisäkartoitus kohdistuu kiinteistöihin, jotka eivät ole palauttaneet tarkistushankkeen kyselykaavaketta. Lisäkartoitukset keskittyvät Otavan taajama-alueelle ja ne suoritetaan viikolta 21 alkaen. Mittauksista tiedotetaan lisäksi tienvarsikylteillä. Mittaukset ovat osa vuonna 2018 alkanutta kiinteistöveroprojektia.

Kiinteistöillä mitataan rakennukset ulkopäin sekä kartoitetaan talous- ja jätevesijärjestelmien sijainnit. Rakennusvalvontaviranomaisella on oikeus maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen valvontatehtävän hoitamiseksi päästä rakennuskohteeseen ja suorittaa siinä tarkastuksia ja tutkimuksia. Kiinteistön haltijan paikallaolo ei ole välttämätön.

Lisätietopyynnöt sähköpostilla:

Juho Tarikka
projektivastaava
juho.tarikka@mikkeli.fi