Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioraamia

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginhallitus pitää syyskauden ensimmäisen kokouksensa 11.8. osana kaksipäiväistä seminaariaan Helsingissä.

Kokouksessa käsitellään muun muassa talousarvioraamia vuodelle 2021. Lähtökohtana on, ettei kaupunki pysty lukujen valossa selviytymään kertyneistä alijämistä kriisikuntasääntelyn mukaiseen aikarajaan mennessä ilman taseomaisuuden järjestelyjä. Näin ollen talousarviovuotta 2021 ja suunnitelmakautta 2022–24 leimaa voimakas talouden sopeuttamisen tarve.

Keskeisimpänä kustannusmuutoksena talousarvioraamissa on varauduttu Essoten kuntalaskutuksen nousuun; arvio vuoden 2021 kuntalaskutuksesta on noin 211,6 miljoonaa euroa, kun tilinpäätöksessä 2019 toteutunut laskutus oli 203,9 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen 2019 tasoon verrattuna kuntalaskutuksen tason nousu on 3,78 prosenttia. Palkankorotuksiin on varauduttu 1,6 prosentilla.

Talousarvioraamiin on sisällytetty kaupunkirakenneselvityksen, palvelusuunnitelman sekä talous- ja tulevaisuusohjelman toimenpiteet, jotka hallintokuntien on huomioitava talousarvion valmistelussa.