Kirjastopäällikön virka on auki – Hakuaika loppuu 21.9.

Mikkelin kaupunki hakee kirjastopäällikköä vakinaiseen virkaan.

Kirjastopäällikkö toimii esimiehenä ja vastaa tulosalueensa taloudesta, henkilöstöstä, toiminnasta ja kehittämisestä kaupungin linjausten mukaisesti. Kirjastopäällikkö myös vastaa kirjastoaineistojen hankinnoista. Kirjastopäällikkö on alueellisen kehittämiskirjaston yhdyshenkilö ja toimii Lumme-kirjastojen ohjausryhmän vetäjänä.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä korkeakoulutasoiset vähintään 60 opintopisteen laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot sekä riittävä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja hyvät esimiestaidot. 

Lisätiedot ja hakuohjeet Kuntarekryssä. Hakuaika päättyy 21.9. kello 15.