Kaupunginhallituksen päätökset 14.9.2020

Tyhjä kaupunginhallituksen kokoushuone.

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti 14.9.

Linkki esityslistaan

§ 284 Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen uudeksi maakuntaliiton perussopimukseksi.

§ 285 Etelä-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunki hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen pelastustoimen järjestämisestä.

§ 286 Kaupunginhallituksen lausunto Puolustusvoimien pääesikunnalle operatiivisen johtamiskyvyn kehittämisen henkilöstövaikutuksista

Kaupunginhallitus päätti antaa liitteen lausunnon pääesikunnan lausuntopyyntöön.

§ 287 Suomenniemen alueen valokuituverkkohanke, vaihe 2

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki myöntää Suomenniemen valokuituverkon vaihe 2:n rakentamiseen tukea enintään 10 %, eli 52 130 euroa, hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Tuki maksetaan hankkeen päätyttyä laskutositteita ja loppuyhteenvetoa vastaan. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tukikelvottomiin kustannuksiin Mikkelin kaupunki ei osallistu.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Suomenniemen valokuituverkon vaihe 2:n rakentamiseen varataan ko. määräraha talousarvion 2021 investointiohjelman maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet määrärahaan.

§ 288 Kumppanuussopimuksen tarkistaminen, arvonlisäveron oikaisu/Mikkelin Toimintakeskus ry

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki maksaa Mikkelin Toimintakeskus ry:lle osoitetut arvonlisäverot sopimuksen tarkoituksen ja verotarkastuksen päätöksen mukaisesti vuosilta 2018 ja 2019, yhteensä 195 448,60 euroa ja vastaava summa haetaan alv-palautuksena Mikkelin kaupungille.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että voimassa olevaa kumppanuussopimusta päivitetään Verohallinnon näkemyksen mukaiseksi seuraavilla muutoksilla.

§ 289 Valtuustoaloite: Koulumatkat turvalliseksi! Koulukuljetusopas on päivitettävä ja koulumatkojen turvallisuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota myös haja-asutusalueella

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään joulukuun 2020 loppuun mennessä.

§290: LISÄPYKÄLÄ: Koronavirusepidemian tilannekatsaus ja toimenpiteistä päättäminen

Koronatilanne on Mikkelissä muuttunut viime viikkojen aikana huolestuttavaan suuntaan. Mikkelissä on todettu maanantaihin 14.9.2020 mennessä 35 tartuntaa kahden viikon sisällä, joista kantakaupungin kouluisssa on neljä tartuntaa. Karanteeniin on asetettu noin 500 henkilöä. Kaupungin häiriötilanteiden johtoryhmä on käsitellyt asiaa maanantaina 14.9.2020 yhdessä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (Essote) edustajien kanssa.

Hallintosäännön 37 §:n 1 mom:ssa todetaan seuraavaa:
"Erityistoimivalta voidaan ottaa käyttöön tilanteissa, joissa paikallinen, kansallinen tai kansainvälinen häiriötilanne niin vaatii. Erityistoimivallan käyttöönotosta päättää kaupunginhallitus tai kiireellisessä tapauksessa kaupunginjohtaja itse."

Kaupunginjohtaja Timo Halonen on johtoryhmässä käydyn keskustelun, Essoten Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa käymien keskustelujen sekä Essoten suositusten perusteella päättänyt maanantaina 14.9.2020 käyttää hallintosäännön 37 §:n mukaista toimivaltaa ja päättänyt epidemiatilanteen rauhoittamiseksi seuraavaa:

  • Mikkelin kantakaupungin alueen peruskoulujen Kalevankangas, Launiala, Lähemäki, Mikkelin lyseo, Moisio, Olkkola, Peitsari, Päämaja, Rantakylä, Rouhiala, Rämälä, Sairila, Tuppurala, Urheilupuisto ja Urpola opetuksessa siirrytään luokkien 4-9 osalta etäopetukseen ajalla 15.9. – 27.9.2020 (Perusopetuslaki 20 a §). 0-3-luokkien oppilaat, erityisen tuen oppilaat ja valmistavan opetuksen oppilaat jatkavat lähiopetuksessa,
  • Mikkelin lukiossa siirrytään 1- ja 2-vuosikurssien osalta etäopetukseen 27.9.2020 saakka,
  • kantakaupungin alueella olevat kaupungin sisäliikuntapaikat suljetaan 14.9. – 27.9.2020 väliseksi ajaksi,
  • uimahallit Rantakylä ja Naisvuori suljetaan 14.9. – 27.9.2020 väliseksi ajaksi,
  • jäähalli ja harjoitushalli suljetaan 14. – 20.9.2020 väliseksi ajaksi,
  • nuorisotilat suljetaan 14.9. – 27.9.2020 väliseksi ajaksi,
  • kiertävät opettajat/erityisopettajat ja varhaiskasvatuksen kiertävät erityisopettajat siirtyvät työskentelemään päiväkohtaisesti yhteen yksikköön ja muihin yksiköihin työ tehdään etänä sekä
  • eri koulujen oppilaista koostuvien ryhmien opetus järjestetään ko. tuntien osalta etäopetuksena.

Kaupunginjohtaja Timo Halonen ja tekninen johtaja Jouni Riihelä selostivat asiaa kaupunginhallituksen kokouksessa.

Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtajalla on oikeus käyttää hallintosäännön 37 §:n mukaista erityistoimivaltaa 27.9.2020 asti.

Lisätietoja
Arto Seppälä 

kaupunginhallituksen puheenjohtaja
044 794 2208
arto.seppala@mikkeli.fi