Kaupunginhallitus vahvisti uuden kaupunginlakimiehen valinnan

Mikkelin kaupunginhallitus piti ylimääräisen kokouksen maanantaina 16.11.

Kokouksessa vahvistettiin kaupunginlakimiehen viran vaali.

Linkki: Kokouksen esityslista

§ 355 Kaupunginlakimiehen viran vaalin vahvistaminen

Kaupunginhallitus vahvisti kaupunginlakimiehen vaalin. Tarja Tarkiainen ottaa viran vastaan 7.12.2020. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa virantoimituksen aloittamisesta alkaen.