THL: Koronavirustartuntojen määrät ja ilmaantuvuus ovat nousussa

Nainen kasvomaskissa, taustalla koronaviruksen mikroskooppikuvia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli THL tiedottaa, että uusien Covid-19-tapausten määrä ja ilmaantuvuus Suomessa ovat nousussa. Valtaosa viime viikolla todetuista tartunnoista oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Tartuntoja todetaan tällä hetkellä niin paljon, että epidemiatilanne voi heikentyä nopeasti koko maassa.

Viikolla 46 todettiin koko maassa 1534 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla niitä oli 122 vähemmän. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 28 tapausta 100 000 asukasta kohden, edellisellä viikolla luku oli 26.

Viimeisen kahden viikon seurantajakson yhteenlaskettu tapausmäärä oli 2946 uutta tapausta, kun sitä edeltävän kahden viikon jaksolla se oli 2690. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli noin 53 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla oli 49.

Suurin osa tartunnoista on edelleen peräisin kotimaasta. Ulkomailla saatujen tartuntojen osuus oli noin kuusi prosenttia kaikista uusista tartunnoista. Noin kuusi prosenttia tartunnoista oli ulkomailta saatujen tartuntojen Suomessa tapahtuneita jatkotartuntoja.

Uusista tartunnoista yli kolmannes todettiin henkilöillä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa.

Tartuntoja huolestuttavasti myös vanhemmissa ikäluokissa

Vaikka valtaosa tartunnoista todetaan nuoremmissa ikäluokissa ja työikäisillä aikuisilla, tapauksia on vanhemmissa ikäluokissa jonkin verran enemmän kuin edellisillä viikoilla. Yli 60-vuotiaiden osuus on kasvanut  nyt yli kahteentoista prosenttiin. Yli 70-vuotiaiden osuus on huolestuttavasti kasvanut: viikolla 46 yli 70-vuotiaiden osuus oli kuusi prosenttia, kun viimeisen kuukauden aikana osuus on ollut kolmesta neljään prosenttia.

Yli 70-vuotiailla on kohonnut riski saada koronavirustaudin vaikeampi tautimuoto, joten heidän suojelemisensa tartunnalta on erittäin tärkeää. Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä toimimalla vastuullisesti ja noudattamalla viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia. Lähikontaktien vähentäminen on epidemiatilanteessa tärkeää myös terveille ihmisille.

Sairaalahoitoa tarvitsevien määrät hieman nousussa

Sairaala- ja tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on kasvanut lokakuusta alkaen. Sairaalahoidossa oli 18.11. yhteensä 90 potilasta, joista kaksitoista oli tehohoidossa. 

Suomessa on tähän asti todettu yhteensä 19 935 tautitapausta. Tautiin liittyviä kuolemia on todettu 374.