Kaupunginhallitus aloitti talousarvion käsittelyn ja jatkaa tiistaina 24.11.

Tyhjä kaupunginhallituksen kokoushuone.

Mikkelin kaupunginhallitus aloitti talousarvion käsittelyn kokouksessaan maanantaina 23. marraskuuta.

Linkki kokouksen esityslistaan

§ 360 Ristiinan Kirkonkylän seudun osayleiskaava

Minna Pöntinen (vihr.) esitti Jukka Pöyryn (kd.) kannattamana asian palauttamista uutteen valmisteluun ja kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn.

Äänestettiin.

Pohjaesitys, JAA, 9 ääntä: Kirsi Olkkonen (kesk.), Soile Kuitunen (sd.), Petri Pekonen (kesk.), Armi Salo-Oksa (kok.), Pekka Pöyry (kesk.), Mali Soininen (kok.), Aro Seppälä (sd.), Jarno Strengell (sd.), Jyrki Koivikko (kok.)

Minna Pöntisen vastaesitys, EI, 2 ääntä: Minna Pöntinen (vihr.), Jukka Pöyry (kd.)

Jatkettiin käsittelyä. Jukka Pöyry jätti eriävän mielipiteen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uutteen valmisteluun teknisten korjausten tekemiseksi ja asia tuodaan uudelleen käsiteltäväksi maanantaina 30.11.2020.

§ 361 Eteläisen aluekoulun alustavan tarjouspyynnön asiakirjojen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavan tarjouspyynnön asiakirjat.

§ 362 Tontin 491-12-44-1 uudelleen vuokraaminen

Kaupunginhallitus päätti vuokrata kioskitontin. Vuosivuokra on 2 250 € sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1979. Vuokra-aika on 1.12.2020 – 30.11.2035. Vuokrasopimuksen muut ehdot ovat tavanomaiset.

Kaupunginhallitus oikeutti kaavoitus- ja kiinteistöinsinöörin valmistelemaan lopullinen allekirjoitettava vuokrasopimus.

§ 363 Metsä-Sairilan vedenpuhdistamon operointipalveluiden kilpailutus ja hankintapäätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Mikkelin vesilaitoksen operointipalvelujen tuottajaksi ja puhdistamoon liittyvien palvelujen kehittämiskumppaniksi tarjouskilpailun perusteella kokonaistaloudellisimman tarjouksen tehneen toimijan sekä se valtuuttaa vesilaitoksen ja MikseiMikkelin neuvottelemaan palvelusopimukset valituksi tulleen palveluntuottajan kanssa.

Edelleen kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään kyseenomaiset palvelusopimukset.

§ 364 Talousarvio 2021

Kaupunginhallitus aloitti talousarvion läpikäymisen. Käsittelyä jatketaan tiistaina 24.11.

 

§ 365 Talousarvioon liittyvät valtuutukset kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle

Käsitellään kokouksessa tiistaina 24.11.2020.

§ 366 Valtuustoaloite yhteisöllisen asumisen lisäämiseksi Mikkelissä

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen- ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään maaliskuussa 2021.

§ 367 Valtuustoaloite: Mikkelin kantakaupungin kaupunginosaseuroille uusi osallisuuden lähidemokratiamalli käyttöön

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään maaliskuussa 2021.

Lisätietoja
Arto Seppälä
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
044 794 2208
arto.seppala@mikkeli.fi