Etelä-Savossa kielletään kaikki yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja kokoukset

Patsas kirjaston edustalla.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää Etelä-Savon maakunnan kunnissa kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 20 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa 4.12.2020–1.1.2021. Määräys kumoaa aluehallintoviraston 1.12.2020 antaman yleisötilaisuuksien rajoittamispäätöksen.

Essoten alue on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen

Tiukemmat kokoontumisrajoitukset perustuvat aluehallintoviraston tekemään kokonaisarvioon, jossa on huomioitu tautitilanne, THL:n lausunto suositeltavista toimista epidemian eri vaiheissa, sekä Etelä- ja Itä-Savon Covid-19 -yhteistyöryhmien 2.12.2020 antamat lausunnot.

Etelä-Savon Covid-1 -yhteistyöryhmä on todennut 2.12. alueensa siirtyneen epidemian kiihtymisvaiheeseen, ja Itä-Savon Covid19-yhteistyöryhmä katsoo päätöksessä kuvatuin perustein, että myös sen alueella on syytä tiukentaa yleisötilaisuuksien rajoittamista. Tehdyn arvion nojalla aluehallintovirasto katsoo, että rajoitusten kiristäminen on välttämätöntä.

Itä-Suomen aluehallintovirasto seuraa tilannetta tarkasti. Jos tautitilanne muuttuu, aluehallintovirasto arvioi kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstä uudestaan.