Kaupunginhallituksen päätöksiä 14.12.2020

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Kaupunginhallitus, kokous 14.12.2020

§ Esityslista

§ 402 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 403 Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020

Kaupunginhallitus merkitsi valtionosuuksien muutospäätöksen tiedoksi.

§ 404 Kaupunginhallituksen lausunto Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (Mela) toimeksiantosopimuksen alueen laajentamisesta

Kaupunginhallitus päätti antaa oheisen lausunnon.

§ 405 Huleveden vaikutusalueiden, hulevesimaksun perusteiden ja taksan hyväksyminen 1.2.2021 alkaen. Muutosesitys kaupunkiympäristölautakunnan päätökseen 19.11.2020 § 151

Keskustelun aikana Kirsi Olkkonen esitti Minna Pöntisen, Petri Pekosen, Pekka Pöyryn ja Jukka Pöyryn kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun lautakunnalle.

Äänestettiin.

Jatketaan käsittelyä JAA: Arto Seppälä ja Mali Soininen
Kirsi Olkkonen vastaesitys EI: Kirsi Olkkonen, Minna Pöntinen, Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Jukka Pöyry, Armi Salo-Oksa, Soile Kuitunen, Jyrki Koivikko, Jarno Strengell

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uuteen käsittelyyn.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä ja kaupungininsinööri Maini Väisänen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 406 Sisäisen tarkastuksen erillisselvitys professuurirahoituksesta

Asian käsittelyn aikana esteellisyydestään ilmoittivat kaupunginhallituksen jäsen Soile Kuitunen ja hallintojohtaja Ari Liikanen. Kuitusen esteellisyysperusteena on toimiminen kaupungin kehitysjohtajana asian valmistelijana vuonna 2014. Liikasen esteellisyyden syynä on osallistuminen asian käsittelyyn vt. kaupunginjohtajana 2015. Kuitunen ja Liikanen poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Lisäksi vuodesta 2015 kaupunginjohtajana toiminut Timo Halonen ilmoitti olevansa asiassa esteellinen osallistumaan. Häntä voidaan kuitenkin kuulla asiassa asiantuntijana.

Kaupunginlakimies Tarja Tarkiainen toimi sihteerinä tämän asian käsittelyn ajan.

Harri Leppiniemi ja Iikka Lahtinen esittelivät selvitystyön tuloksia.

Timo Halosta kuultiin asiassa asiantuntijana. Hän esitti kaupunginhallitukselle vastauksen. Kuulemisen jälkeen Halonen poistui kokouksesta klo 14.58.

Kaupunginhallitus vastaanotti sisäisen tarkastuksen erillisselvityksen professuurirahoituksesta. Lisäksi kaupunginhallitus esitti, koska kaupunginhallituksen jäsenet ja suurin osa varajäsenistä ovat esteellisiä, kaupunginvaltuustolle tilapäisen valiokunnan asettamista lausunnon antamista varten kuntalain 35 §:n 2 momentin perusteella.