Kaupunginhallituksen päätökset 18.1.2021

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginhallitus päätti muun muassa äänestyspaikoista ja kumppanuussopimuksista.

Linkki kokouksen esityslistaan

§ 25 Jätevedenpuhdistamohankkeen projektijohtamisen sisäisen tarkastuksen raportointi

KPMG:n tarkastajat Harri Leppiniemi ja Iikka Lahtinen esittelivät jätevedenpuhdistamohankkeelle toteutetun sisäisen tarkastuksen raportin kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi sisäisen tarkastuksen raportin ja johdon vastauksen raporttiin.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee sisäisen tarkastuksen raportin ja johdon vastauksen osaltaan tiedoksi.

Käsittelyn yhteydessä tekninen johtaja Jouni Riihelä esitteli jätevedenpuhdistamohankkeen kokonaiskustannuksia. Tällä hetkellä hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu 75 miljoonaa euroa. Kustannusten nousu johtuu pääosin epätarkoista kustannusarvioista ja pääurakan kustannusten merkittävästä hinnan noususta.

§ 26 Metsä-Sairilan vedenpuhdistamon operointipalveluiden kilpailutus

Kaupunginhallitus päätti esittää, että operoinnin kilpailutuksen osalta tarjousten arviointivaihe toteutetaan uudelleen ja hankinta tuodaan kaupunginhallitukseen päätettäväksi, edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy EcoSairilan kasvualustaan sisältyvän vesiosaamiskeskus BEM:n toteuttamisen ja siihen liittyvän puhdistamojen operoinnin ja kunnossapitopalvelujen toteuttamisen ulkopuolisen tahon toimesta.

§ 27 Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon operointipalveluiden ja Blue Economy Mikkeli (BEM) -osaamiskeskuksen tuottaminen ulkoisen palvelutuottajan toimesta

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että EcoSairilan kehittämisalustaan sisältyvä vesiosaamiskeskus BEM:n kehittämiskumppanuus toteutetaan ja siihen liittyvät puhdistamojen operointi ja kunnossapitopalvelut hankitaan ulkopuoliselta taholta kumppanuusperiaatteen mukaisesti.

§ 28 Tililuoton myöntäminen BioSairila Oy:lle

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää avata BioSairila Oy:lle konsernitiliratkaisuun liitetyn maksuliiketilin ja myöntää BioSairila Oy:lle konsernitiliin liitetyn tililuoton seuraavilla ehdoilla:

Limiittimäärä: 1 000 000 euroa
Limiittiprovisio/vuosi: 0,18 % tililuoton kokonaismäärästä
Velan korko: euribor 3 kk + 0,60 %

Kaupunginvaltuusto valtuuttaa talouspalvelut valmistelemaan BioSairila Oy:n liittämisen konsernitilipalveluun yhdessä OP Yrityspankki Oyj:n ja BioSairila Oy:n kanssa.

§ 29 Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus

Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen.

§ 30 Konsernitilipalveluiden hankinta

Kaupunginhallitus päätti hankkia konsernitilipalvelut OP Yrityspankki Oyj:lta. Hankinnasta tehdään erillinen sopimus kaupungin ja palveluntarjoajan välillä määräajaksi 1.2.2021–31.1.2024, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Palvelun laskennallinen kokonaiskustannus täydeltä kalenterivuodelta on 156 345,60 euroa.

Tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan se syntyy erillisen sopimuksen allekirjoituksilla. Kaupunginhallitus valtuuttaa vs. talousjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

§ 31 Valtionosuuspäätökset 2021

Kaupunginhallitus merkitsi valtionosuuspäätökset tiedoksi.

§ 32 Kuntavaalit 2021: Äänestäminen laitoksissa

Kaupunginhallitus päätti, missä laitoksissa vaalitoimikunnat toteuttavat kuntavaalit.

Listaus laitoksista:

Keskussairaala, Porrassalmenkatu 35–37
Moision sairaala, Moisiontie 9
Kiiskimäen päiväkeskus, Kiiskimäenkatu 2
Palvelukeskus Lounatuuli, vanhusten palvelutalo, Ojaniitty 1
Mikkelin vankila, Päiviönkatu 1
Palvelutalo Annakoti, vanhusten palvelutalo, Yrjönkatu 1
Graanin palvelutalo, Graanintie 10
Attendo Lavilanhovi, vanhusten palvelutalo, Lavilankatu 4
Pietarinpirtti, vanhusten palvelutalo, Pietarinkatu 9
Mikkelin Kotikaari ry, Pappilanpuiston palvelutalo, Kappalaisenkatu 8
Invalidiliiton Asumispalvelut Oy, Validia-palvelut, Kiiskinmäenkatu 4
Savon Vammaisasuntosäätiön Pihkapuiston palvelu- ja toimintakeskus, Oksakuja 2
Savon Vammaisasuntosäätiön Maahisentaipaleen asunnot, Maahisentaival 7-9
Savon Vammaisasuntosäätiön Oksakujan palvelukoti, Oksakuja 1
Savon Vammaisasuntosäätiön Katajamäen toimintakeskus, Linnankatu 5
Anttolan Palvelukeskus/palveluasunnot, Taipaleentie 27-29
Mikkeli-yhteisö, Norolantie 19
Mehiläinen Villa Marski hoivakoti/palveluasunnot, Hallituskatu 3
Haukivuoren palvelukeskus, Kankaalantie 4
Palvelukeskus Vaarinsaari, Tuderuksentie 2
Attendo Ikihyvä Oy/Ryhmäkoti, Tuderuksentie 4
Attendo Ikihyvä Oy/Kuntoutuskoti, Takojantie 4
Vuolingonhovi, Palvelutalo, Ylännetie 1
Vetrea Terveys Oy, Mikkelin palvelukoti, Ylännetie 3
Palvelutalo Lehmuskoti, Jalavakatu 5
Pääskylän palvelutalo, Koulutie 11 (Haukivuori)
Kotipirtti, Keskustie 45 (Haukivuori)
C-talo, Moisiontie 11 A
Saimaanharju Palvelukeskus, Väänäsenpolku 4
Attendo Marsalkanhovi, Mannerheimintie 36
Humana Kotikylä Tupala, Poikolanrinne 2
Vaalijala, Siekkilän palvelukoti, Lugankatu 16
Attendo Kaskela palvelukoti, Ylännetie 8
Attendo Vuolinko, Ylännetie 4
Palvelutalo Sirkola, Rytkösentie 2

§ 33 Kuntavaalit 2021: Äänestyspaikat

Kaupunginhallitus päätti kuntavaalien äänestyspaikat. Listaus äänestyspaikoista.

§ 34 Kuntavaalit 2021: Ennakkoäänestyspaikat

Kaupunginhallitus päätti ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysbussista.

Ennakkoäänestyspaikat ovat seuraavat:

Liike- ja kauppakeskus Stella, kauppakeskus Graani, Rantakylätalo, Anttolatalo, Haukivuoren kirjasto, Otavan lähipalvelukeskus, Ristiinan kirjasto, Suomenniemen kirjasto.

§ 35 Kuntavaalit 2021: Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen

Kaupunginhallitus päätti saattaa asian puolueiden paikallisten kunnallisjärjestöjen/puolueosastojen tietoon ja pyytää, että ne tekisivät ehdotuksensa valittavista henkilöistä vaalilautakuntiin (21 kpl) ja vaalitoimikuntiin (5 kpl) ja toimittaisivat ne Mikkelin kaupunginkansliaan viimeistään perjantaina 19.2.2021.

§ 3648 Kumppanuussopimukset  

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kumppanuussopimuksen vuosille 2021–22 seuraavien kanssa: Mikkelin Musiikkijuhlien Kannatusyhdistys ry, Mikkelin Ravirata Oy, Taito Itä-Suomi ry, Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry, Mikke ry, Mikkelin Torikauppiaat ry, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiö, Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys ry, Mikkelin Toimintakeskus ry, Etelä-Savon Liikunta ry, Lady Bouncers ry, Mikkelin Palloilijat ry jaMikkelin Hiihtäjät ry.

§ 49 Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyt

Pohjaesityksenä: Merkitään tiedoksi ja kaupunginhallitus tekee esityksen kaupunginvaltuustolle kokouksessaan 8.2.2021.

Keskustelun aikana esittelijä muutti esityksen seuraavaan muotoon: Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa energiatyöryhmän selvittämään pääomasijoittajien kiinnostusta sekä käymään vielä läpi energiaomistusjärjestelyihin liittyviä tarkennettavia asioita muun muassa Suur-Savon Sähkön kanssa. Lisäksi energiaselvitystyöryhmä velvoitetaan raportoimaan hallitusta viikoittain neuvottelujen etenemisestä sekä tuomaan esityksensä jatkotoimenpiteiksi kaupunginhallituksen kokoukseen 8.2.2021.

Lisäksi Jukka Pöyry (kd.) esitti, että kaupunginhallitus päättää, ettei se hyväksy energiatyöryhmän suositusten mukaisesti omistajapoliittisena linjauksena Etelä-Savon Energia Oy:n 33,3–49 prosentin vähemmistöosuuden myymistä eikä anna myyntiprosessille käynnistyslupaa keskusteluiden käynnistämisestä Suur-Savon Sähkö Oy:n kuntaomistajien kanssa eikä energiatyöryhmän esitystä myynnistä saatavien varojen käytöstä. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Muutettu esittelijän esitys hyväksyttiin.

Jukka Pöyry jätti eriävän mielipiteen, joka on saman sisältöinen kuin hänen esityksensä.

Arto Seppälä (sd.) ja Minna Pöntinen (vihr.) olivat esteellisiä, varajäsenet paikalla. Puheenjohtajana toimi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.

Lisätietoja
Pykälät 24–44 ja 46-48: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä, puh. 044 794 2208 arto.seppala@mikkeli.fi
Pykälät 45 ja 49: kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen puh. 040 834 3826 kirsi.olkkonen@outlook.com