Asumisen ja toimintaympäristön viikkotiedote 29.1.2021

Näkymä sillan alta talvisena iltana.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Talviajan tilapäisiä pysäköintijärjestelyjen johdosta autoilijoita pyydetään olemaan tarkkaavaisia pysäköidessään ajoneuvoja kadunvarsille.

Kiinteistön omistajia pyydetään tarkkailemaan katolta putoilevia lumia ja jääpuikkoja. 

Kaupunki pyytää kiinteistönomistajia poistamaan lumivalleja kiinteistön kohdalla olevilta jalkakäytävien reunoilta sekä suojateiden edestä. Kiinteistöjen pihoilta lumien tuonti ja kasaaminen katualueelle on kielletty.

Kadunrakennushankkeet

Naistingin rannan hulevesialtaan rakennustyöt alkoivat 20.1. Työmaa-alue sijoittuu Naistingin ja Vanhanmäentien väliselle alueelle. Urakkaan kuuluvat myös alueelle rakennettava huoltotie, reunapenger valuma-alueelle ohjaamaan hulevedet hulevesialtaaseen, sekä ponteista rakennettava pohjapato. Pohjapadon on tarkoitus padottaa vettä hulevesialtaaseen, jossa sinne ohjautuvien vesien kiintoainekset laskeutuvat altaan pohjalle. Tämä vähentää Naistinkiin kohdistuvaa hulevesien aiheuttamaa rasitusta.

Kyseinen rakennushanke on yksi osa Naistingin kunnostusprojektia. Tavoitteena Naistingin kunnostuksessa on parantaa alueen houkuttavuutta lintujen pesimäalueena, sekä muutonaikaisena levähdyspaikkana. Jatkossa tarkoituksena on myös ruopata avovesialueita, sekä rakentaa keinotekoisia saarekkeita levähdys- ja pesimispaikoiksi. Hankkeen rahoittajana on Kunta-Helmi-projekti (95 prosenttia) ja Mikkelin kaupunki (viisi prosenttia).

Työmaa-alueelta kuljetetaan maamassoja läheiselle läjitysalueelle. Kuorma-autojen liikenne vaikuttaa vähäisesti yleiseen liikenteeseen.

Ylännetie–Latukaari Rantakylässä. Uuden asuinalueen rakentaminen on käynnissä. Alueella rakennetaan katuja ja vesihuoltoa. Työ valmistuu kesällä 2021.