Kuntavaalit on tarkoitus järjestää huhtikuussa – Järjestelyissä huomioidaan kaikkien turvallisuus

Kuntavaalimainos.

Oikeusministeriö on tiedottanut kevään kuntavaalien erityisjärjestelyistä. Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18. huhtikuuta. Ennakkoäänestys alkaa 7. huhtikuuta.

Oikeusministeriö valmistelee kuntavaaleja yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Oikeusministeriö ja THL seuraavat epidemiatilannetta tarkasti ja täsmentävät ohjeita vaalijärjestelyistä tarpeen mukaan. Äänioikeutetut saavat maaliskuussa äänioikeusilmoituksen yhteydessä ohjeet turvalliseen äänestämiseen. 
 
Tavoitteena on varmistaa turvallinen äänestäminen epidemiatilanteesta riippumatta. Suomessa on hyvät valmiudet järjestää kuntavaalit myös koronatilanteessa.

Mikkelin kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 8.2. kuntavaaliasioita.

Luotettavaa tietoa vaaleista ja äänestämisestä: vaalit.fi