Kaupunginhallitus päätti muuttaa Launialan koulun varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteiskäyttörakennukseksi

Launialan koulu.

Mikkelin kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle Lauanialan koulun muuttamista yhteiskäyttörakennukseksi. Kaupunginhallitus kokousti maanantaina 8. helmikuuta. Päätökset pykälittäin alla.

Linkki: Kokousen esityslista

§ 55 Launialan koulun muuttaminen varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteiskäyttörakennukseksi

Keskustelun aikana Jarno Strengell (sd.) esitti Soile Kuitusen (sd.) ja Minna Pöntisen (vihr.) kannattamana, että kaupunkiympäristölautakunnan 2.2.2021 päätöksen mukaisesti Launialan koulu jatkaa toimintaansa nykyisellään, kunnes itäinen uusi koulu on valmistunut. Launialan koulua ei pidä lakkauttaa syksyllä 2021 ja muuttaa koulua päiväkodiksi. Tikanpellon päiväkodin paikalle tulee rakentaa uusi rakennus. Se on lasten ja perheiden etu. Lisäksi Launialan koulussa on iso 300 neliön liikuntasali, joka päiväkodiksi muutettaessa puolitettaisiin. Tämä ei ole järkevää, koska Mikkelissä podetaan valtavaa pulaa sisäliikuntatiloista ja olemassa olevia liikuntasaleja tarvitaan kuntalaisten liikuntaharrastusten mahdollistamiseen.

Äänestettiin.

Pohjaesitys, JAA, 8 ääntä: Arto Seppälä (sd.), Armi Salo-Oksa (kok.), Jyrki Koivikko (kok.), Jukka Pöyry (kd.), Mali Soininen (kok.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Petri Pekonen (kesk.), Pekka Pöyry (kesk.)
Jarno Strengellin vastaesitys, EI, 3 ääntä: Jarno Strengell, Soile Kuitunen, Minna Pöntinen

Pohjaesitys tuli päätökseksi.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Launialan koulu muutetaan yhteiskäyttörakennukseksi, jonne sijoitetaan kuusi päiväkotiryhmää, yksi esikouluryhmä sekä kaksi alakoululuokkaa. Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen.

§ 56 Ristiinan kirjaston ja nuorisotilojen hankesuunnitelma

Keskustelun aikana Kirsi Olkkonen esitti Petri Pekosen, Minna Pöntisen, Armi Salo-Oksan ja Pekka Pöyryn kannattamana, että kasvatus- ja opetuslautakunta  21.1., hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunta 20.1. ja kaupunkiympäristölautakunta 26.1. ovat kokouksissaan päättäneet esittää että kaupunginhallitus hyväksyy Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelman vaihtoehdon 2. "Näihin päätöksiin pohjautuen esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelman vaihtoehdon 2 mukaisesti."

Pohjaesitys, JAA, 2 ääntä: Jukka Pöyry, Jyrki Koivikko
Kirsi Olkkosen muutosesitys, EI, 9 ääntä: Armi Salo-Oksa, Arto Seppälä, Mali Soininen, Kirsi Olkkonen, Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Jarno Strengell, Soile Kuitunen, Minna Pöntinen

Muutosesitys tuli päätökseksi.

§ 57 Kattilansillan päiväkoti, vuokrasopimus Mikalo Oy

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuokrasopimuksen sekä oikeuttaa palvelujohtajan allekirjoittamaan sen.

§ 58 Urakoitsijoiden valinta eteläisen aluekoulun kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupungin eteläisen aluekoulun kilpailullisen neuvottelumenettelyn toiseen vaiheeseen valitaan seuraavat viisi eniten pisteitä saanutta, kelpoisuusvaatimukset täyttävää urakoitsijaa: Rakennusliike U. Lipsanen Oy, NCC Suomi Oy, Jalon, Rakentajat Oy, YIT Suomi Oy, Rakennusliike Lapti Oy

Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 59 Harkinnanvarainen palkaton vapaa säästösyillä ajalle 1.2. – 31.12.2022

Kaupunginhallitus päätti, että harkinnanvaraisia palkattomia säästösyillä pidetään henkilöstöpalvelujen antamien ohjeiden mukaisesti ajalla 1.2.2021 – 31.1.2022.

§ 60 Paikallinen sopimus Etelä-Savon Jytyn luottamusmiesten määrä 1.1.2021 – 31.12.2024 ja luottamusmiesaika ajalla 1.1.2021 – 28.2.2022

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Etelä-Savon Jytyn ja Mikkelin kaupungin välisen paikallisen sopimuksen luottamusmiesten lukumäärästä ajalle 1.1.2021 – 31.12.2024 ja ajankäytöstä 1.1.2021 – 28.2.2022.

§ 61 Yhteistyösopimus Etelä-Savon Ely-keskuksen, Etelä-Savon TE-Toimiston, KEHA-Keskuksen ja Mikkelin seudun kokeilukuntien välillä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Mikkelin seudun työllisyyden edistämisen kuntakokeilun yhteistyösopimuksen. Lisäksi kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtajan tekemään tarpeen vaatiessa sopimukseen vähäisiä muutoksia.

§ 62 Meidän IT ja talous Oy:n lisäpalveluhankinnat

Kaupunginhallitus päätti poistaa Meidän IT ja talous Oy:n lisäpalveluhankinnoille asetetut erilliset euromääräiset rajat. Yhtiöltä tehtävissä lisäpalveluhankinnoissa noudatetaan jatkossa normaaleja hankintasäännön mukaisia hankintarajoja yksiköille talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa.

§ 63 Konsernitilisopimuksen korkoperusteiden ja tililuottojen vahvistaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa konsernitilipalveluun liittyvien konsernitilisopimusten korkoperusteet ja liitteen mukaiset konsernitilisopimuksen tililuotot.

§ 64 Konserni- ja elinvoimapalveluiden käyttösuunnitelma 2021

Kaupunginhallitus päätti:

  1. hyväksyä kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden käyttösuunnitelman 2021 liitteen mukaisena,
  2. hyväksyä käyttösuunnitelman mukaiset eri toimivaltuudet,
  3. että laskujen ja muiden tositteiden hyväksyminen konserni- ja elinvoimapalveluissa tapahtuu käyttösuunnitelman mukaisesti,
  4. oikeuttaa talousjohtajan päättämään tarvittavista henkilömuutoksista laskujen hyväksyjiin ja asiatarkastajiin kaikkien hallintokuntien osalta.

§ 65 Kuntavaalit 2021: Vaalimainospaikat ja vaalien viestintäsuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa puolueille:

  • että ulkomainonta voidaan aloittaa kuntavaalien osalta aikaisintaan 31.3.2021.
  • ettei vaalimainoksia saa asettaa Mikkelin kaupungissa taajama-​alueella muualle kuin kaupungin rakentamiin vaalimainoskehikkoihin ja hyväksyttyihin ulkomainostelineisiin. Taajama-​alueen ulkopuolella pääteiden varsilla ulkomainontaa voidaan suorittaa Liikenneviraston sekä paikallisen tiemestarin antamien ohjeiden edellyttämällä tavalla. Tämän päätöksen vastaisesti asetetut vaalimainokset tulee kehotuksesta puolueiden ja valitsijayhdistysten poistaa. Poistamisen voi tarvittaessa tehdä myös kaupunki,​
  • kukin puolue saa kustakin vaalimainoskehikosta kaksi paikkaa ja
  • ettei puolueilta peritä vaalimainospaikkojen käytöstä maksua.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti,​ että vaalijulisteet asetetaan kullekin julistepaikalle vasemmalta lukien samassa järjestyksessä kuin ehdokkaita asettavat ryhmät ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä. Edelleen kaupunginhallitus päätti, että kullekin puolueelle ja valitsijayhdistykselle varataan kustakin vaalimainoskehikosta enintään kaksi paikkaa. Kaupunginlakimies selvittää paikkojen tarpeen puolueilta ja valitsijayhdistyksiltä.

§ 66 Tilapäisen valiokunnan asettaminen

Asia palautettiin uuteen valmisteluun.

§ 67 Eron myöntäminen Katariina Asikaiselle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen valitseminen ja varapuheenjohtajan nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Katariina Asikaiselle hänen pyytämänsä eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajan tehtävästä sekä valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se nimeää keskusvaalilautakunnalle uuden varapuheenjohtajan.

§ 68 Eron myöntäminen Reijo Grönlundille keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Reijo Grönlundille hänen pyytämänsä eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 69 Eron myöntäminen Panu Jouhkimolle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Panu Jouhkimolle hänen pyytämänsä eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 70 Eron myöntäminen Toni Maczulskijille kaupunginvaltuuston valtuutetun luottamustehtävästä

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Toni Maczulskijille hänen pyytämänsä eron kaupunginvaltuuston valtuutetun luottamustehtävästä ja toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan kokoomuksen valtuustoryhmän 1. varajäsen Ulla Yli-Karro.

§ 71 Eron myöntäminen Anne Bergmanille Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää​ kaupunginvaltuustolle, että se myöntää eron Anne Bergmanille Mikkelin vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 72 Valtuustoaloite varhaiskasvatuspalveluiden turvaamisesta

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 73 Valtuustoaloite rantayleiskaavoituksen päivittämiseksi

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan vastauksen valtuutettu Jaakko Väänäsen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Keskustelun aikana esittelijä täydensi vastausta kolmennaksi kappaleeksi seuraavalla tekstillä:
"Laadittavan maapoliittisen ohjelman valmistelun yhteydessä tulee selvittää kaavojen yhdenmukaistamisen ohella mahdollisuus lisätä rakennustehokkuutta muunnettua rantakilometriä kohden ja mahdollisuus lisätä rakennusoikeutta tonteilla vastaamaan tasokasta rakentamista. Rantayleiskaava-alueilla tulee selvittää vakituisen asumisen mahdollisuus."

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että lautakunnan esittämän työryhmän perustaminen tuodaan hallitukseen erikseen päätettäväksi.

§ 74 Valtuustoaloite kaupungin rakennusjärjestyksen päivittämisestä

Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystä niin, että vastaukseen lisätään seuraavan teksti:

"Mikkeli on panostanut matkailun ja mökkeilyn kehittämiseen. Mikkelissä on noin 10 400 vapaa-​ajan asuntoa. vapaa-​ ajan asuntojen määrää tulisi voidaan lisätä huomattavasti,​ tavoitteena Suomen suurin mökkikunta. Vapaa-​ajan rakentamisen esteitä tulisi poistaa ja helpottaa vakituiseksi asunnoksi muuttamista. Kaupungin tulee määritellä ne alueet ja edellytykset, joilla voidaan vapaa-​ajan asunto muuttaa vakituiseen asumiskäyttöön ilman poikkeamislupaa. Yleiskaavoitus tulisi päivittää ja kaavoituksella tulisi rakennusoikeutta nostaa rantakilometrille. Rakennusjärjestyksen päivityksellä tulee mahdollistaa tehokkaampi rakentaminen rakennuspaikalle, esimerkiksi 10 prosenttia tontin pinta-​alasta."

Hyväksyttiin.

Keskustelun aikana Minna Pöntinen esitti vastaukseksi saman kuin kaupunkiympäristölautakunnan. Kukaan ei kannattanut, se raukesi. Minna Pöntinen  jätti eriävän mielipiteen.

§ 75 Valtuustoaloite yhteisöllisen asumisen lisäämiseksi Mikkelissä

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan vastauksen valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 76 Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyt

Keskustelun aikana Jyrki Koivikko esitti Olli Miettisen, Pekka Pöyryn ja Nina Jussi-Pekan kannattamana, että energiatyöryhmä jatkaa edelleen työskentelyään kaupunginjohtajan tukena. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Esittelijä täydensi esitystä, kaupunkihallitus pidetään tietoisena energiatyöryhmän työstä. Tilaisuuksiin, missä energiatyöryhmän työtä käsitellään, kutsutaan mukaan myös kaikkien valtuustossa edustettuina olevien ryhmien edustus.

Hyväksyttiin.

Lisäksi Jukka Pöyry esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun ja
– kaupungin käyttötaloutta karsitaan ja laitetaan pikaisesti tuloja vastaavaan tasapainoon,
– kaupungin investoinnit listataan, karsitaan ja jaetaan pidemmälle aikavälille sekä
– laaditaan vaihtoehtoinen laskelma siitä, miten yllä mainittujen toimenpiteiden jälkeen mahdollinen kriisikunnan ylittävä velkamäärä voidaan tarvittaessa kuitata myymällä muuta kaupungin omaisuutta kuin energiayhtiöomaisuus. Koska kukaan ei ole kannattanut esitystä, se raukesi. Jukka Pöyry jätti eriävän mielipiteen, joka on sama kuin hänen jättämänsä esitys.

Arto Seppälä,​ Armi Salo-​Oksa ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Heidän tilalleen kokoukseen saapuivat varajäsenet Jatta Juhola,​ Olli Miettinen ja Nina Jussi-​Pekka. Energiatyöryhmän jäsen Markku Kakriainen oli myös paikalla.

Kokouksen puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy omistajapoliittisena linjauksena energiatyöryhmän esittämän ratkaisun mukaisesti, että kaupunki jatkaa Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyjen selvittämistä.

Jatkovalmistelun tuloksena syntyvä omistusjärjestelyesitys tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tavoitteeksi asetetaan esityksen käsittely kaupunginvaltuustossa toukokuun loppuun mennessä.

§ 77 Eron myöntäminen Satu Soivaselle keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen (lisäpykälä)

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Satu Soivaselle hänen pyytämänsä eron keskusvaalilautakunnan 1. varajäsenyydestä ja valitsee uuden 1. varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisätietoja päätöksistä

Pykälät 53 – 75 ja 77: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä, puh. 044 794 2208 arto.seppala@mikkeli.fi
Pykälä 76: kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen puh. 040 834 3826 kirsi.olkkonen@outlook.com