Konserni- ja elinvoimajaosto kokousti 9. helmikuuta – Elinvoimatyö saa vielä jatkovalmistelua

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 9.2.

Kokouksen aluksi jaosto kuuli helmikuun elinvoimakatsauksen, jonka esittelivät Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen.

Jaosto myös päätti, että kaupunginjohtaja Timo Halonen jatkaa Itärata-hankkeen ohjausryhmässä

Kaupunkikonsernin tilauudistukset etenevät

Kaupunkikonsernin tilaintegraation käynnistämistä jaostolle selosti tekninen johtaja Jouni Riihelä. Jaosto päätti käynnistää tarvittavat toimet konserniyhtiöiden (Metsäsairila Oy, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy) sijoittamiseksi kaupungin virastotaloon ja käynnistää toimet konsernin asiakaspalveluiden rakentamiseksi kirjaston ala-aulan yhteyteen. Muutokset tehdään sykleittäin, tarve- ja kiireellisyys sekä talousarvion investointimahdollisuuksien mukaisesti.

Tilaintegraatioon liittyvän keskustelun aikana Markku Kakriainen (kesk.) esitti Raimo Heinäsen (ps.) kannattamana, että suunnitelman käynnistämisen lisäksi pidetään erillinen kaupunginhallituksen ja jaoston yhteinen kiinteistöiltakoulu, jossa seurataan myös suunnitelman etenemistä tarkennetuin laskelmin. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Myös elinvoimatyö saa iltakoulun

Jaosto käsitteli elinvoimatyötä kaupunginjohtaja Timo Halosen pohjustuksen jälkeen. Kaupunginjohtaja myös muutti keskustelun jälkeen esitystään siten, että asia lähetetään jatkovalmisteluun ja asiasta järjestetään kaupunginhallituksen ja jaoston yhteinen iltakoulu.

Jaosto päätti kokouksessaan myös seuraavista asioista, jotka olivat pykälittäin seuraavat:

§ 9 Uusyrityskeskus Dynamon hallituksen jäsenen nimeäminen

Jaosto nimesi jäseneksi Pekka Pataman.

§ 10 Ehdokkaiden asettaminen Tieran ohjausryhmiin / Kuntien Tiera Oy

Jaosto päätti, että Mikkelin kaupunki ei osallistu ohjausryhmien ehdokasasetteluun, koska Meidän IT- ja talous Oy:n asiakkaaksi siirtymisen myötä kaupunki käyttää aiempaa vähäisempiä määriä Kuntien Tiera Oy:n palveluita.

§ 11 Kyyhkylä-säätiön hallituksen jäsenten nimeäminen

Jaosto nimesi hallituksen puheenjohtajaksi Markku Kakriaisen ja jäseniksi Hannu Tullisen ja Mali Soinisen.

§ 12 Koha-Suomi Oy:n osakassopimuksen muutos

Hyväksyttiin.

Lisätietoja
Armi Salo-Oksa
konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja
044 320 6011