Aikuisten ryhmäliikuntaa mahdollistetaan myös sisätiloissa – Uudet tarkemmat ohjeistukset tulossa

Koripallokori.

Mikkelin kaupungin häiriötilanteiden johtoryhmä kokoontui maanantaina 15.2.2021. Kokouksessa olivat mukana myös Essoten terveyspalveluiden johtaja Santeri Seppälä sekä ylilääkäri Hans Gärdström. Kokouksessa linjattiin aikuisten sisällä tapahtuvan harrastustoiminnan rajoitusten vähentämisestä.

Uudet päätökset tulevat voimaan 22.2.2021 alkaen, ellei toisin mainita. Pandemiatilanteesta ja kansallisista ohjeista johtuen nopeatkin muutokset ovat mahdollisia.

Aikuisten ryhmäliikuntaa mahdollistetaan myös sisätiloissa – uudet tarkemmat ohjeistukset tulossa

Kaupungin tiloissa mahdollistetaan tietyin rajoituksin aikuisten sisäliikunta ja muu harrastustoiminta. Rajoitusten purkua ei kuitenkaan voida tehdä kamppailu- ja kontaktilajien osalta. Tarkemmista laji- ja tilakohtaisista ohjeistuksista ja rajoituksista tiedotetaan erikseen torstaina 18.2. Kaikessa toiminnassa tulee kuitenkin huomioida nykyisen suosituksen mukaiset kahden metrin turvavälit, 20 henkilön maksimihenkilömäärä sekä maskisuositus. Uudet rajoitukset ja ohjeistukset tulevat voimaan 22.2. alkaen. 

Linjaukset lasten liikunnan mahdollistamiseen säilyivät ennallaan

Nuorten ja lasten liikunnan harrastamiseen ei tässä yhteydessä tehty muutoksia. Kaupunki mahdollistaa alle 18-vuotiaitten harrastustoiminnan sekä sisällä että ulkona. Maksimiosallistujamäärä on 20 henkilöä. Lisäksi lasten harrastustoiminnassa on huomioitava, että lasten huoltajat noudattavat hygieniaohjeita, huolehtivat turvaväleistä ja käyttävät maskia kohtaamisissa.

Uimahallien yleisöuinnit jatkuvat

Uimahallien yleisöuinnit jatkuvat katkon jälkeen erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Saunatilat ovat kuitenkin poissa käytöstä. Käyttäjämääriin ja aukioloaikoihin voi tulla rajoituksia.

Tapahtumia ei järjestetä – kansalaisopiston toiminta käynnistyy osittain

Toistaiseksi kaupunki ei järjestä yleisötilaisuuksia sisällä eikä ulkona. Myös kielto kaupungin omistamien tilojen käytöstä yleisötapahtumiin jatkuu. Kielto koskee myös kaupungin ulkotiloja. Kielto on voimassa toistaiseksi.

Kansalaisopiston lähes kaikki kurssit ovat tauolla maanantaihin 8.3.2021 saakka, minkä jälkeen kansalaisopiston erikseen ilmoittamat aikuisten kurssit jatkuvat normaalisti. Kurssien jatkopäätös perustuu terveysturvallisuuden arviointiin. Arvioinnissa huomioidaan muun muassa kuinka hyvin turvavälit toteutuvat kyseessä olevassa toiminnassa. Lisäksi kansalaisopistossa jatkuvat myös alle 18-vuotiaiden toiminta, johon ei osallistu aikuisia sekä etäopetus, kielten nettikurssit ja kaiken ikäisten ulkoliikuntaryhmät, joihin osallistuu alle 20 henkilöä. Kansalaisopisto tiedottaa asiasta kurssikohtaisesti myöhemmin.

Etätyösuositus ja kasvomaskin käyttö kaupungin työtehtävissä jatkuu

Kaupungin työntekijöiden etätyösuositusta jatkettiin maaliskuun 2021 loppuun asti. Etätyösuosituksen mukaan etätyötä voi tehdä, niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista, viisi päivää viikossa.

Kaupungin työntekijöiden tulee edelleen käyttää kasvomaskeja kaikissa niissä työtehtävissä, joissa samassa tilassa on enemmän kuin yksi henkilö. Tämä koskee myös koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Kaupunki tarjoaa työntekijöilleen kirurgiset maskit.

Nuorisotiloissa kaikkien yli 15-vuotiaitten tulee käyttää kasvomaskia.

Yli 12-vuotiaat oppilaat voivat halutessaan käyttää maskia koulupäivien aikana. Maskin käyttö on vapaaehtoista ja omakustanteista. Perheet voivat tarvittaessa hyödyntää Essoten jakelupisteistä jaettavia maksuttomia maskeja. Yläkoululaisten maskisuositusta arvioidaan tarvittaessa uudelleen tautitilanteen mukaan.

Kokonaisuutena kaupungin häiriötilanteiden johtoryhmä suosittaa kaikkien kaupunkilaisten käyttämään kasvomaskia kaikissa kohtaamisissa kodin ulkopuolella. Tämä koskee myös lasten vienti- ja hakutilanteita kouluista, varhaiskasvatuksesta sekä harrastustoiminnoista. Muutoinkin kaupunki painottaa hygieniaohjeiden ja turvavälien merkitystä, silloin kuin kohtaamista ei voida välttää.

Lounashuoneen sulku jatkuu maaliskuun loppuun

Häiriötilanteiden johtoryhmä päätti jatkaa kaupungin virastotalolla sijaitsevan Lounashuoneen sulkua maaliskuun 2021 loppuun.