THL: Suomen epidemiatilanne vaihtelee – Virusmuunnokset aiheuttavat huolta

Koronavirus maailmankartan yläpuolella.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedottaa, että viimeisten neljän viikon aikana Suomen covid-19-tapausten määrät ovat pysytelleet valtakunnallisesti samalla, melko korkealla tasolla. Tartuntoja todetaan viikoittain noin 2300–2700 kappaletta. Valtakunnallisesti sairaalahoidon kuormitus on pysynyt melko vakaana, mutta tehohoidon tarve on kasvanut jonkin verran viime päivinä. Kuolemantapausten viikoittainen määrä on hitaassa laskussa.

Epidemiatilannetta luonnehtivat suuret ja nopeasti muuttuvat alueelliset erot. Etenkin Uudellamaalla epidemiatilanne on kääntynyt aiempaa huonompaan suuntaan. Myös Varsinais-Suomen, Keski-Suomen, Vaasan ja Itä-Savon sairaanhoitopiireissä 14 vuorokauden ilmaantuvuus on ollut yli 100 tapausta 100 000 asukasta kohden viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana. Essoten alueella tilanne on pysytellyt pitkään rauhallisena, mutta 17.2. raportoitiin 16 uudesta tartunnasta ja kahdesta laajasta tautiketjusta.

Erityisesti Britanniassa havaitun virusmuunnoksen leviäminen Suomeen herättää huolta. Tähän mennessä Suomessa on todettu uusia virusmuunnoksia yhteensä 450 koronavirusnäytteessä. Näistä 427 on Britanniassa havaittua virusmuunnosta ja 22 Etelä-Afrikan virusmuunnosta. Brasilian P.1.-virusmuunnoksesta on toistaiseksi yksi matkailuun liittyvä havainto. 

Muuntuneita viruksia tunnistetaan sekvensoimalla koko viruksen perimä tai osa siitä. Positiivisista koronavirusnäytteistä valitaan viikoittain otos, jolla voidaan arvioida tilannetta eri puolilla maata. 

Mikkelin kaupungin koronavirusuutiset ja -tiedotteet: mikkeli.f/koronavirus.