Kaupunginhallituksen päätökset 22.2.2021

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 22.2.2021.

Kokouksen esityslista

§ 81 Suur-Savon Sähkö Oy:n ja omistajakuntien tapaaminen 22.2.2021

Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Laine, toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen sekä Järvi-Suomen Energia Oy:n toimitusjohtaja Arto Pajunen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Arto Seppälä ilmoitti olevansa esteellinen (hallintoneuvoston jäseniä) ja poistui kokouksesta. Hänen tilalleen kokoukseen saapui varajäsen Jatta Juhola.

Armi Salo-Oksa ja Minna Pöntinen eivät olleet paikalla, vaan tilalla olivat Olli Miettinen ja Nina Jussi-Pekka.

Kokouksen puheenjohtajana pykälän ajan toimi 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.

§ 82 Kumppanuussopimus Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa

Kaupunginhallitus hyväksyi kumppanuussopimuksen Mikkelin kehittämisyhtiö Miksei Oy:n kanssa vuodelle 2021 ja oikeutti kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. 

§ 83 Pääomasiirtojen tekeminen Etelä-Savon pääomasijoitusrahastoon

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin pääomasiirrot pääomasijoitusrahastoon tehdään pääomakutsujen perusteella. Pääomakutsuihin on eriteltävä näkyviin Mikkelin kaupungin ja ELY:n myöntämän avustuksen sijoituksista.

§ 84 Kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet

Kaupunginhallitus päätti kaupungin pankkitilien allekirjoittajat.

§ 85 Kaupunginhallituksen lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista sote-uudistuksesta

Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistalla olevan lausunnon.

Lisätietoja päätöksistä

Pykälä 81: kaupunginjohtaja Timo Halonen, puh. 040 557 8077, timo.halonen@mikkeli.fi

Pykälät 82 – 85: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä, puh. 044 794 2208, arto.seppala@mikkeli.fi