Kaupunginhallituksen päätöksiä 15.3.2021

Tyhjä kaupunginhallituksen kokoushuone.

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 15.3. ennen kaupunginvaltuuston kokousta.

Linkki esityslistaan

§ 114 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 115 Energiaomistusselvityksen asiantuntijapalveluiden hankinta

Suurimman pistemäärän saanut tarjoaja eli KPMG Oy Ab voitti kilpailutuksen.

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan hankintasopimus syntyy vasta sopimusasiakirjan allekirjoituksin. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen.

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään päätöksen mahdollisesta option käyttämisestä. Hankintahinta maksetaan kaupunginhallituksen kustannuspaikalta 1300.

Keskustelun aikana Jukka Pöyry (kd.) esitti, että tarjouksia energiaomistusselvityksen asiantuntijapalveluista ei hyväksytä ja päätetään lopettaa energiaomaisuuden myynti tai fuusioprosessi tähän. Koska kukaan ei kannattanut, joten se raukesi. Jukka Pöyry jätti eriävän mielipiteen, joka on sama kuin esitys.

Keskustelun aikana Pekka Pöyry (kesk.) esitti Kirsi Olkkosen (kesk.) ja Petri Pekosen (kesk.) kannattamana, että Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyjen selvitys – ja neuvontatyön lähtökohtana on ensisijaisesti hakea ratkaisu ko. energiayhtiön, omistajakuntien ja energiasäätiön yhteistyömallien ja erilaisten maakunnallisten vaihtoehtojen pohjalta.

Äänestettiin.

Pohjaesitys, JAA, 7 ääntä: Olli Miettinen (kok.), Jatta Juhola (sd.), Jyrki Koivikko (kok.), Mali Soininen (kok.), Jarno Strengell (sd.), Jenni Tissari (sd.), Nina Jussi-Pekka (vihr.)

Pekka Pöyryn vastaesitys, EI, 3 ääntä: Petri Pekonen, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry

TYHJÄ, 1 ääni: Jukka Pöyry

Pohjaesitys tuli päätökseksi. Pekka Pöyry jätti eriävän mielipiteen, joka on sama kuin esitys.

Lisätiedot
Kirsi Olkkonen
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
040 834 3826
kirsi.olkkonen@outlook.com