Kaupunkiympäristölautakunta ottaa käsittelyynsä esteettömyyssuunnitelman

Esteettömyyskävely.

Mikkelin kaupungin esteettömyyssuunnitelman päivitys on valmistunut. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee esteettömyyssuunnitelman kokouksessaan tiistaina 23.3. Lautakunnalle esitetään, että se hyväksyy suunnitelman.

Esteettömyyssuunnitelmassa määritellään seuraavien vuosien toimenpiteet kaupunkikeskustan esteettömyyden parantamiseksi. Esteettömyyttä käsitellään laaja-alaisesti eri näkökulmista. Suunnitelma sisältää parantamistoimenpiteitä keskustan katualueille ja toimialojen toimintatapoihin. Lisäksi määritettiin parantamistoimenpiteet viiteen erityiskohteeseen: Naisvuoren päiväkotiin, vuoropäiväkoti Vilttihattuun, Naisvuoren uimahalliin, Urheilupuistoon ja keskussairaalan sisäänkäynteihin.

Suurin osa toimenpidetarpeista koskee keskustan suojateiden reunakivien muuttamista esteettömäksi. Nykyisin monissa suojateissä reunakiven pystysuora osa on liian matala, jotta näkövammaiset pystyisivät sen havaitsemaan. Lisäksi suojateistä puuttuu luiskattu reunakiven osuus helpottamaan liikkumista pyörällisillä apuvälineillä. Muita tyypillisiä havaittuja puutteita olivat jalkakäytävien päällystevauriot, puuttuvat opasteet ja tehoton tai epätasainen valaistus.

Esteettömyyssuunnitelman laatiminen aloitettiin elokuussa 2020 ja se valmistui maaliskuussa 2021. Suunnitelman laadinnasta vastasi infra- ja viheraluepalvelut ja työtä ohjasi useiden palvelualueiden, Essoten ja vammaisneuvoston edustajista koottu ohjausryhmä. Työn laati WSP Finland Oy.

Linkki: Asia lautakunnan esityslistalla

Kuva: Keskusta-alueen esteettömyyttä testattiin käytännössä syksyllä 2020.