Kaupunginhallituksen päätöksiä 22.3.2021

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 22. maaliskuuta.

Linkki esityslistaan.

§ 122 Esitys Torpantien ryhmäperhepäiväkotien lakkauttamisesta ja muuttamisesta Rantakylän päiväkodin ryhmiksi

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Torpantien ryhmäperhepäiväkodit lakkautetaan 31.7.2021 mennessä ja toinen lapsiryhmistä siirtyy uuteen Rantakylän päiväkotiin päiväkodin ryhmäksi ja myös Torpantielle jäävä ryhmä muutetaan Rantakylän päiväkodin ryhmäksi 1.8.2021 alkaen.

§ 123 Luonterin rantayleiskaavan muutos, Anttolan Piekälänsaaressa, Kaivannonlahden ja Suusalmen ranta-alueilla

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Luonterin rantayleiskaavan muutoksen Piekälänsaaressa.

§ 124 Saimaan rantayleiskaavan muutos / Ajosaari

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Saimaan rantayleiskaavan muutoksen Ajosaaressa.

§ 125 Hallintosäännön 132 §:n mukainen kysymys valtuuston kyselytunnille lukiolaisten ruokapaketeista

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi, että kysymys on lähetetty sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi ja kaupunginjohtaja vastaa kysymykseen valtuuston kyselytunnilla 26.4.2021 kello 16.45.

§ 126 Kehittämishankkeiden rahoitus 2021

Kaupunginhallitus päätti myöntää kuntarahoitusta vuodelle 2021.

Rahoituksen ehtona on hankkeiden muun rahoituksen toteutuminen suunnitellusti.

Merkittiin, että

– Ruralia-instituutin hankkeissa kaupunginjohtaja Timo Halonen (johtokunnan jäsen) ja hallintojohtaja Ari Liikanen (johtokunnan varajäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Tämän asian aikana esittelijänä toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä ja sihteerinä kaupunginlakimies Tarja Poikolainen.

– Rulalia-instituutin Kestävä kansainvälinen historiamatkailu hankkeen osalta Kirsi Olkkonen ilmoitti olevansa esteellinen (sotakoulutyöryhmän jäsen) ja poistui. 

– Kansalliskirjaston hankkeessa kaupunginjohtaja Timo Halonen (hallituksen jäsen) ja hallintojohtaja Ari Liikanen (hallituksen varajäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Tämän asian aikana esittelijänä toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä ja sihteerinä kaupunginlakimies Tarja Poikolainen.

– Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Oy:n hankkeissa Jyrki Koivikko ilmoitti olevansa esteellinen (hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta. 

– Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n Memoriaali – Aineistojen digitaalisen vastaanoton kaupunginjohtaja Timo Halonen (Suomen Elinkeinoelämän keskusarkistosäätiön hallituksen jäsen ja Muisti Säätiön hallituksen jäsen), hallintojohtaja Ari Liikanen (Suomen Elinkeinoelämän keskusarkiston hallintoneuvoston jäsen), Arto Seppälä (Suomen Elinkeinoelämän keskusarkiston hallintoneuvoston jäsen) ja Seija Kuikka (Muisti Säätiön halilituksen jäsen ja Suomen Elinkeinoelämän keskusarkiston hallintoneuvoston varajäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Tämän asian aikana esittelijänä toimi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen ja sihteerinä kaupunginlakimies Tarja Poikolainen.

– Mikkelin kehitysyhtiö Miksein Oy:n GeoNaCu Saimaa hankkeessa Kirsi Olkkonen (ohjausryhmän jäsen) ja tekninen johtaja Jouni Riihelä (Saimaa Geopark ry:n hallituksen jäsen) ja poistuivat kokouksesta. 

– Mikkelin kehitysyhtiö Miksein Oy:n Kestävä kansainvälinen historimatkailu- hankkeessa Kirsi Olkkonen (sotakoulutyöryhmän jäsen) ja poistui kokouksesta. 

– Estery ry:n hankkeissa Satu Taavitsainen ilmoitti olevansa esteellinen (Estery ry:n toiminnanjohtaja) ja poistui kokouksesta. 

Mikkelin Toimintakeskus ry:n hankkeessa Soile Kuitunen (hallituksen jäsen) ja Satu Taavitsainen ilmoittivat olevansa (Estery ry:n toiminnanjohtaja) esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. 

Lisäksi merkittiin, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 127 Hankekatselmus 2021

Merkittiin tiedoksi.

§ 128 Mikkelin kaupungin vuoden 2020 henkilöstöraportti 

Kaupunginhallitus merkitsi vuoden 2020 henkilöstöraportin tiedoksi sekä saattaa sen tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle.

§ 129 OVTES:n paikallisen järjestelyerän toteuttamisajankohdan siirtämistä koskeva paikallinen virkaehtosopimus

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä paikallisen virkaehtosopimuksen OVTES:n paikallisen järjestelyerän toteuttamisajankohdan siirtämistä.

§ 130 Oikaisuvaatimus mainostoimistopalveluista

Kaupunginhallitus päätti hylätä Kixit Oy:n oikaisuvaatimuksen ja pitää voimassa hankintapäällikön hankintapäätöksen.

§ 131 Efetta Oy osakkeiden myynti

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Meidän IT ja talous Oy:n esittämän ostotarjouksen Mikkelin kaupungin omistamista Efetta Oy:n osakkeista hintaan 4 euroa/osake.

§ 132 Valtuustoaloite ruokailun takaamisesta myös Mikkelin lukiolaisille etäopetuksen aikana sekä ruokakassien kuljettamisen kehittämiseksi

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuun 2021 loppuun mennessä.

§ 133 Valtuustoaloite: Karavaanareiden matkaparkkien perustaminen Mikkeliin

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuun 2021 loppuun mennessä.

§ 134 Valtuustoaloite Kitereen yksityistien muuttamisesta kaavatieksi Ristiinassa tulevan asemakaavoituksen yhteydessä

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuun 2021 loppuun mennessä.

§ 135 Valtuustoaloite: Pääluottamusmiehet kahteen kaupunginhallituksen kokoukseen vuodessa

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuun 2021 loppuun mennessä.

Lisätiedot
Arto Seppälä

kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
044 794 2208
arto.seppala@mikkeli.fi