Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi päivitetyn esteettömyyssuunnitelman

Esteettömyyden testaamista Mikkelin keskustassa.

Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 23.3. päivitetyn esteettömyyssuunnitelman.

Esteettömyyssuunnitelmassa määritellään seuraavien vuosien toimenpiteet kaupunkikeskustan esteettömyyden parantamiseksi. Esteettömyyttä käsitellään laaja-alaisesti eri näkökulmista. Suunnitelma sisältää parantamistoimenpiteitä keskustan katualueille ja toimialojen toimintatapoihin. Erityiskohteita suunnitelmassa ovat Naisvuoren ja Vilttihatun päiväkodit, Naisvuoren uimahalli, Urheilupuisto ja keskussairaalan sisäänkäynti.

– Suunnitelma helpottaa seuraavien vuosien korjaustöiden suunnittelua, sillä siihen on tarkasti listattu tulevat toimenpiteet keskustan osalta, kertoo esteettömyyssuunnitelman laatimista johtanut kaupungin liikennesuunnittelija Eija Yli-Halkola.

Suurin osa toimenpidetarpeista koskee keskustan suojateiden reunakivien muuttamista esteettömäksi. Nykyisin monissa suojateissä reunakiven pystysuora osa on liian matala, jotta näkövammaiset pystyisivät sen havaitsemaan. Lisäksi suojateistä puuttuu luiskattu reunakiven osuus helpottamaan liikkumista pyörällisillä apuvälineillä. Muita tyypillisiä havaittuja puutteita olivat jalkakäytävien päällystevauriot, puuttuvat opasteet ja tehoton tai epätasainen valaistus.

Esteettömyyssuunnitelman laatiminen aloitettiin elokuussa 2020 ja se valmistui maaliskuussa 2021. Suunnitelman laadinnasta vastasi infra- ja viheraluepalvelut ja työtä ohjasi useiden palvelualueiden, Essoten ja vammaisneuvoston edustajista koottu ohjausryhmä. Työn laati WSP Finland Oy.

Linkki esteettömyyssuunnitelmaan

Kuva: Esteettömyyttä testattiin keskusta-alueella syksyllä 2020.