Kuuden hengen kokoontumisrajoitukset jatkuvat Etelä-Savossa

Ihmisiä juhlimassa.

Itä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa kuuden henkilön kokoontumisrajoituspäätöksiä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin (Sosteri) kuntien alueilla. Määräys on voimassa 1.4.– 22.4.2021.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu alle kuusi henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ja 22.2.2021 päivittämää ohjetta. 

Epidemia kiihtymisvaiheessa maakunnassa

Aluehallintovirasto toteaa asiantuntija-arvioiden pohjalta, että epidemia on tällä hetkellä Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien alueella kiihtymisvaiheessa. Ottaen erityisesti huomioon muuntoviruksen aiheuttama nopeasti kiihtyvä epidemiatilanne sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sairaanhoitopiirin antamat suositukset, voimassa olevia aluehallintoviraston määräyksillä asetettuja rajoitustoimenpiteitä on pidettävä perusteltuina. Rajoituksilla pyritään rauhoittamaan epidemian leviämistä ja estämään terveydenhuollon kantokyvyn kuormittuminen.