Kaupunki päätti koronatoimistaan 31.3.

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunki on linjannut koronaohjeistuksista ja rajoituksista. Päätökset perustuvat alueellisen koronanyrkin ja kaupungin oman häiriötilanteiden johtoryhmän linjauksiin sekä Itä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen jatkaa kuuden henkilön kokoontumisrajoitusta Essoten kuntien alueella 22.4.2021 asti. 

Rajoituksia tarkastellaan säännöllisesti alueellisen ja kansallisen tautitilanteen ja viranomaisten ohjeistuksen pohjalta. Seuraavan kerran päätöksiä tarkastellaan pääsiäisen jälkeisellä viikolla. Kaupungin omat rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi, ellei toisin mainita. Seuraavan kerran kaupungin häiriötilanteiden johtoryhmä kokoontuu suunnitelman mukaisesti tiistaina 6.4.2021.

Toisen asteen etäopetus jatkuu – lukiolaisille tarjotaan kouluruoka

Mikkelin lukio ja Mikkelin etä- ja aikuislukio sekä Otavia jatkavat etäopetuksessa 11.4.2021 saakka. Kaupunki tarjoaa lukiolaisille kouluruoan ajalla 6.–11.4.2021. Tilausohjeet on lähetetty opiskelijoille. Kouluruoan tilausaika päättyy huomenna torstaina kello 13.00.

Nuorten ulkona tapahtuva harrastustoiminta vapautuu

12–18-vuotiaiden eli vuosina 2002-2007 syntyneiden ulkona tapahtuvaa harrastustoimintaa vapautetaan. Harrastustoiminnassa tulee kuitenkin noudattaa seuraavia ohjeistuksia:

– Harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa ja jokaisella harrastuskerralla kirjataan ylös läsnä olleet.

– Kilpailuja, otteluja, näytöksiä, esityksiä tai mitään muita sellaisia toimintamuotoja, joissa ryhmä on kontaktissa muiden harrastusryhmien kanssa, ei järjestetä.

– Vanhempien ja muiden ulkopuolisten henkilöiden oleskelua harrastus- tai pukeutumistiloissa ei sallita.

– Ryhmän opettajat, ohjaajat ja valmentajat ovat jokaisella harrastuskerralla samoja henkilöitä.

– Kaikki harrastusmuodot toteutetaan siten, ettei lähikontakteja synny ja esimerkiksi peli- tai otteluharjoituksia ei järjestetä.

– Toiminta toteutetaan siten, että osallistujien välillä säilyy 2 metrin turvaväli yli 12-vuotiaiden ryhmämuotoisessa harrastustoiminnassa

– Osallistujat ohjeistetaan oikeanlaiseen käsi- ja yskimishygieniaan sekä oikeanlaiseen toimintaan oireiden ilmaantuessa ja koronatestiin hakeutumisessa.

– Opettajilla, ohjaajilla ja valmentajilla on aina kasvomaski harrastustilanteissa.

– Harrastustoimintaa toteutetaan enintään 10 hengen ryhmissä kuitenkin siten, että suurissa tiloissa voi samanaikaisesti toimia erillisiä 10 hengen ryhmiä, mikäli ryhmien välille ei synny tosiasiallista kontaktia.

Muut voimassa olevat rajoitukset ja suositukset ryhmäliikunnasta

– Yli 18-vuotiaiden harrastustoiminta on tauolla sekä sisä- että ulkotiloissa.

– Myös 12–18-vuotiaiden kilpailutoiminta on tauolla toistaiseksi.

– Alle 12-vuotiaat eli 2008 syntyneet ja sitä nuoremmat, eli alakouluikäiset, saavat harjoitella sekä sisä- että ulkotiloissa kuitenkin niin, että samassa tilassa on maksimissaan 20 henkilöä. Iso tila voidaan jakaa useampaan lohkoon kuitenkin niin, etteivät ryhmät missään vaiheessa sekoitu keskenään. Ohjaajilla on oltava kasvomaskit. Lasten huoltajat noudattavat hygieniaohjeita, huolehtivat turvaväleistä ja käyttävät maskia kohtaamisissa. Kilpailuja ja turnauksia ei suositella.

– Uimahallit on suljettu yleisöltä. Koululaisuinnit, kuntoutustoiminta sekä alle 12-vuotiaiden ohjatut harrastusryhmät jatkuvat edellä mainituin rajoituksin. Saunatilat eivät ole käytössä.

– Suositukset ja päätökset eivät koske ammattiurheilua, jolla tarkoitetaan sarjalisenssisopimukseen tai olympiakomitean urheilijasopimukseen perustuvaa urheilutoimintaa sekä A-maajoukkuetoimintaa silloin, kun sitä harjoitetaan ilman yleisön läsnäoloa. Käytännössä tämä tarkoittaa ammattiurheilun rajaamista huippu-urheiluun, kattaen palloilulajeissa kaksi ylintä sarja tasoa, aikuisten A-maajoukkuetoiminnan sekä kansallisen lajiliiton valintajärjestelmän kautta kansainvälisiin arvokilpailuihin valmistautuvat urheilijat.

– Tilavuokria ei peritä seuroilta niiltä osin, kun tilojen käyttö estyy tai niiden käyttöä ei suositella näiden ohjeistusten perusteella.

– Kaupunki peruu automaattisesti sisäliikuntavuorot liikuntasaleissa, uimahalleissa ja kuntosaleissa, sekä ulkokenttien vuorot 22.4.2021 asti.

– Peruutuksista peruutusilmoitus varaajan sähköpostiin. Jos rajoitukset sallivat vuoron käytön, voi varaaja tehdä uuden varauksen joko Timmissä tai ilmoittaa sähköpostilla tilavaraukset@mikkeli.fi että jatkaa vuoron käyttöä.

Mikkelin seutukirjaston toimipisteet

Kirjastojen aineistoja voi saada sulun aikana vain ennakkoon varaamalla. Varaaminen tapahtuu verkkokirjastossa tai soittamalla kirjastojen palvelunumeroihin. Kokoontumisrajoitusten mukaisesti kirjastojen asiointitiloissa voi olla yhtä aikaisesti kuusi henkilö. Palautukset tehdään palautusautomaatteihin tai -luukkuihin. Omatoimiaika ei ole käytössä rajoitusten aikana.

Kansalaisopiston toiminta

Kansalaisopiston lähes kaikki kurssit ovat tauolla toistaiseksi. Poikkeuksen tekevät alle 12-vuotiaiden toiminta, johon ei osallistu aikuisia, 12–18-vuotiaitten yksilöopetus, etäopetus ja kielten nettikurssit.

Kansalaisopisto tiedottaa erikseen kurssikohtaisesta tilanteesta.

Kaupungin museot

Kaupungin museot ovat suljettuina toistaiseksi.

Kaupungin nuorisotilat

Kaupungin nuorisotilat ovat suljettuina toistaiseksi.

Kaupungin tapahtumat

Kaupunki ei järjestä yleisötilaisuuksia sisällä eikä ulkona. Myös kielto kaupungin omistamien sisä- ja ulkotilojen käytöstä yleisötapahtumiin jatkuu.

Tämänhetkisessä tautitilanteessa kaupunki suosittelee vahvasti, että kaikki kaupunkilaiset pidättäytyisivät mahdollisuuksien mukaan kaikista yksityistilaisuuksista. Jos yksityistilaisuudelle on pakottava syy, tulee osallistujamäärä rajata kuuteen henkilöön, osallistujat käyttävät maskeja koko tilaisuuden ajan, tilaisuudessa huomioidaan turvavälit ja ruoka- tai juomatarjoilua ei järjestetä.

Kaupungin asiointipisteet

Kaupungin asiointipisteet palvelevat tavalliseen tapaan. Kaupunki suosittelee käyttämään kasvomaskia asiointipisteissä. Yhdessä kaupungin tilassa voi olla yhtä aikaa paikalla maksimissaan kuusi henkilöä.

Kaupungin kirjaamo

Kaupungintalolla sijaitsevassa kirjaamossa paikan päällä asiointia pyydetään välttämään tilanteissa, joissa asiointi voidaan hoitaa sähköisesti tai puhelimitse. Asiakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti postitse tai sähköisesti, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, pyydetään asiakkaita olemaan yhteydessä kirjaamoon järjestelyjen sopimiseksi. Paikan päällä kirjaamossa suositellaan käytettäväksi kasvomaskia.

Maskisuositus kaupunkilaisille kaikissa kohtaamisissa

Mikkelin kaupunki suosittelee kaikkien yli 12-vuotiaiden käyttämään kirurgista kasvomaskia kaikissa kohtaamisissa kodin ulkopuolella, joukkoliikenteessä ja perusopetuksessa. Maskien lisäksi kaupunki muistuttaa käyttämään kahden metrin turvavälejä ja huolehtimaan käsihygieniasta.

Kaupungin työntekijöiden tulee käyttää kasvomaskeja kaikissa niissä työtehtävissä, joissa samassa tilassa on enemmän kuin yksi henkilö. Tämä koskee myös koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä.

Kaupungin tiloihin vain kuusi henkilöä kerralla

Yhdessä kaupungin tilassa voi olla yhtä aikaa paikalla maksimissaan kuusi henkilöä. Tämä koskee kaikkia kaupungin tiloja pois lukien koulut ja päiväkodit.

Kaupungin henkilöstön etätyösuositus

Kaupungin vahva etätyösuositus (viisi päivää viikossa) jatkuu 2.5.2021 asti niissä tehtävissä, joissa etätyö on mahdollista.

Virastotalon Lounashuone

Kaupungin virastotalolla sijaitseva Lounashuone on suljettu 2.5.2021 saakka.