Koronarajoitukset lieventyvät – Nuorten harrastustoimintaa mahdollistetaan sisätiloissa

Koripallokori.

Essoten alueen koronanyrkki kokoontui tiistaina 6.4.2021 kokoukseensa. Kokouksessa mukana oli myös Mikkelin kaupungin edustus. Mikkelin kaupunki on koronanyrkin kokouksen perusteella purkanut joitakin koronarajoitteita toisen asteen lähiopetuksen ja nuorten harrastamisen osalta.

Rajoitteita puretaan 12.4.2021 alkaen seuraavasti:

Lukiot ja Otavia palaavat lähiopetukseen 12.4.2021 alkaen kasvomaskeja käyttäen ja turvallisuusohjeita noudattaen.

Vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneiden harrastustoimintaa mahdollistetaan myös sisätiloissa 12.4.2021 alkaen noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohjeistusta. Vuosina 2003-2007 syntyneiden harrastustoiminnassa tulee noudattaa seuraavia ohjeistuksia:
– harrastuskerralla kirjataan ylös läsnä olleet
– kilpailuja, otteluja, konsertteja, näytöksiä, esityksiä tai mitään muita sellaisia toimintamuotoja, joissa ryhmä on kontaktissa muiden harrastusryhmien kanssa, ei järjestetä
– vanhempien ja muiden ulkopuolisten henkilöiden oleskelua harrastus- tai pukeutumistiloissa ei sallita
– ryhmän opettajat, ohjaajat ja valmentajat ovat jokaisella harrastuskerralla samoja henkilöitä
– kaikki harrastusmuodot toteutetaan siten, ettei lähikontakteja synny ja esimerkiksi peli- tai otteluharjoituksia ei järjestetä
– toiminta toteutetaan siten, että osallistujien välillä säilyy 2 metrin turvaväli yli 12-vuotiaiden ryhmämuotoisessa harrastustoiminnassa
– osallistujat ohjeistetaan oikeanlaiseen käsi- ja yskimishygieniaan sekä oikeanlaiseen toimintaan oireiden ilmaantuessa ja koronatestiin hakeutumisessa
– opettajilla, ohjaajilla ja valmentajilla on aina kasvomaski harrastustilanteissa
– harrastustoimintaa toteutetaan enintään 10 hengen ryhmissä kuitenkin siten, että suurissa liikuntasaleissa ja muissa suurissa tiloissa voi samanaikaisesti toimia erillisiä 10 hengen ryhmiä, mikäli ryhmien välille ei synny tosiasiallista kontaktia
– suurissa kulttuuri- ja liikuntapaikkakokonaisuuksissa, joissa on useita eri tiloja ja saleja, henkilömäärärajoitusta sovelletaan kunkin tilan ja salin osalta erikseen.

Kaupunki peruu automaattisesti sisäliikuntavuorot liikuntasaleissa, uimahalleissa ja kuntosaleissa, sekä ulkokenttien vuorot 22.4.2021 saakka

Peruutuksista tulee peruutusilmoitus varaajan sähköpostiin. Jos rajoitukset sallivat vuoron käytön, tulee varaajan tehdä uusi hakemus Timmi -ajanvarausjärjestelmässä, tai vaihtoehtoisesti ilmoittaa sähköpostilla tilavaraukset@mikkeli.fi että jatkaa vuoron käyttöä. Samalla on myös ilmoitettava vuoroa käyttävien syntymävuosi.