Lokit saapuvat kaupunkiin – Ympäristöpalvelut muistuttaa kattojen ennaltaehkäisevästä häirintätoimista

Naurulokki

Ympäristöpalvelut muistuttaa viime vuoden tapaan katoille mahdollisesti pesiytyvistä lokeista.

Naurulokkien kattopesintä muodostui ajoittain piinaavaksi ongelmaksi Mikkelissä vuosina 2015 – 18. Lokit pesivät ja muodostivat pieniä yhdyskuntia ainakin kaupungin virastotalon, pääkirjaston ja keskussairaalan katoille sekä muutamien Porrassalmenkadun varressa olevien kiinteistöjen katoille.

Lokkien kattopesintää on mahdollista torjua ennen kuin pesintä varsinaisesti pääsee alkuun. Varsinaiset torjuntatoimet ovat olleet kiinteistöjen omistajien ja kiinteistöjen huollosta vastaavien vastuulla. 

Naurulokit saapuvat Mikkeliin yleensä huhtikuussa ja aloittavat pesinnän toukokuun alkupuolella. Lokkien kiinnostus mahdollista pesimäpaikkaa kohtaan ilmenee useamman päivän kestävänä parveiluna paikan yllä. Kattopesintää on mahdollista estää järjestämällä katoille häirintää ennen varsinaisen pesinnän ja pesän rakentamisen aloitusta. Häirinnän järjestäminen jää kiinteistön omistajien ja kiinteistöhuollon vastuulle. 

Naurulokkien määrä on vähentynyt

Naurulokkikannat ovat olleet laskussa ja naurulokki onkin luokiteltu Suomen eliölajien uhanalaisuusluokituksessa vaarantuneeksi lajiksi. Naurulokki on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu laji eikä sitä saa enää pesinnän alettua häiritä. Perinteisesti lokit ovat pesineet vesistöjen äärellä ja kattopesinnät ovat suhteellisen uusi ilmiö. Naurulokkien kohdalla kattopesinnät ovat äärimmäisen harvinaisia.

Keinoja, joita on mahdollista käyttää kattopesinnän estämiseksi ennen pesinnän alkamista ovat muun muassa erilaiset pelottimet ja karkotteet. Koska lokit kuitenkin tottuvat nopeasti erilaisiin staattisiin pelotteisiin, tehokkaimmaksi keinoksi on usein todettu säännöllinen katolla liikkuminen (esimerkiksi aamuin ja illoin), ja samalla karkotteiden paikan vaihtaminen. Katolla olevat pesätarpeet (muun muassa risut) on myös mahdollista kerätä ja viedä pois katolta mutta valmiita pesiä ja pesiä, joissa on jo munia, ei saa hävittää ilman poikkeuslupaa.

Kuva: Naurulokki (Larus ridibundus) on luokiteltu vaarantuneeksi lajiksi.