Mikkeli nähdään lasten ja nuorten sekä luonto- ja terveysliikunnan kaupunkina

Opaste talvikävelyreitillä, taustalla koiranulkoiluttaja.

Mikkelin kaupungin liikuntapalvelut on selvittänyt, millaisena liikuntakaupunkina asukkaat näkevät Mikkelin lähitulevaisuudessa. Liikkuva Mikkeli 2030 -kuntalaiskyselyyn ja työpajoihin vuosina 2019 ja 2020 osallistui yhteensä noin yhdeksänsataa mikkeliläistä. Suuriksi teemoiksi nousivat lapset ja nuoret, sekä luonto- ja terveysliikunta.

Tulevaisuuden liikuntakaupunkina Mikkeli on vastausten perusteella liikkuvien lasten ja nuorten kaupunki ja luontoliikunnan tyyssija. Myös terveysliikunnan merkitys korostui vastauksissa.

Kaupungin liikuntapäällikkö Tiina Juhola on tyytyväinen kyselyn antiin, sillä Liikkuva Mikkeli 2030 antaa hyvät suuntaviivat tulevien vuosien suunnitelmille.

– Toiveita ja ideoita tuli laidasta laitaan. Esimerkiksi kävely- ja pyöräteiden kunto ja lisääminen, retkeilyreittien ja luontopolkujen kunnostaminen, parempi merkitseminen luontoon ja niistä tiedottaminen, kaupunkipyöriä, pyöräilyreittejä, rantojen hyödyntäminen reiteissä ja niin edespäin, Juhola summaa kyselyn tarkempia tuloksia.

Yksi isoimmista toiveista ja kehittämisehdotuksista on liikuntaan liittyvän viestinnän parantaminen. Kaupunki on viime vuosina panostanut reittiopasteisiin erityisesti Kalevankankaan alueella.

– Reitit tulisi löytyä helposti, selkeästi ja houkuttelevasti. Yleensäkin opasteisiin ja muuhun viestintään kuten nettisivuihin on nyt jatkossa panostettava enemmän. Opasteita uusitaan tänä vuonna erityisesti retkeilyreiteillä eli esimerkiksi Säynätissä ja Sydänmaalla, Juhola sanoo.

Kyselyn mukaan Mikkeliä ei niinkään nähdä ”huippu-urheilun mekkana”, mutta erilaiset kilpailut ja tapahtumat olisivat tervetulleita. Toiveeseen liittyy tiettyjen liikuntapaikkojen olosuhteiden parantaminen sellaisiksi, että niissä pystytään järjestämään kilpailuja. Yhtenä johtoajatuksena on Kalevankankaan aktiivinen kehittäminen monipuoliseksi liikunta- ja urheilukeskittymäksi.

Suuntaviivoja tulevien talousarviovalmistelujen pohjaksi

Liikuntapäällikkö Tiina Juhola korostaa, että liikunnan edistäminen on poikkihallinnollista yhteistyötä.

– Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjelmassa tarkoitus on nimenomaan löytää suuntaviivoja ja kärkiä sille, minkälaisia asioita olisi tulevaisuudessa Mikkelissä hyvä painottaa, kun puhutaan liikunnasta ja liikunnan edistämisestä, Juhola summaa.

Nyt käsillä onkin selkeät linjat tulevien vuosien budjettivalmisteluille.

– Tarkempia suunnitelmia tehdään vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä. Toimenpiteitä kuitenkin jo tehdään, nämä kärjet huomioiden.

Linkki: Liikkuva Mikkeli 2030 -tuloksia

Kuva: Pihla Liukkonen / Kontrastia