Kaupunki päätti tarkennuksista koronarajoituksiin

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupungin häiriötilanteiden johtoryhmä kokoontui tiistaina 4.5.2021 ylimääräiseen kokoukseensa. Kokouksessa päätettiin odottaa Essoten erillisiä ohjeistuksia liikunnan harrastamisesta ja tapahtumista. Ohjeistus saapui kuntiin keskiviikkona 7.5.2021, jonka mukaisesti kaupunki on linjannut seuraavasti.

Kaupungin liikuntapaikat ja harrastustoiminta

Ulkoliikuntaa voidaan harrastaa korkeintaan 50 henkilön ryhmissä turvavälit huomioiden.  Sisäliikunnassa tulee huomioida tilan koko. Turvavälit tulee säilyttää lajin luonne kuitenkin huomioiden. Maksimiosallistujamäärä samassa tilassa on 50 henkilöä, silloin kun tilaa ei ole erikseen rajattu eri ryhmille.

Pukuhuoneissa tulee säilyttää turvavälit. Kaupungin tiloissa otetaan joka toinen pukukaappi pois käytöstä ja näin luodaan väljyyttä pukuhuoneisiin. Saunatiloja otetaan käyttöön, mutta niissä maksimiryhmäkoko on 6 henkilöä.

Urheilukilpailut ja -turnaukset ovat mahdollisia. Niissä tulee kuitenkin huomioida maksimihenkilömäärät ja hygieniaohjeistukset.

Tapahtumat kaupungin tiloissa

Kaupunki ei järjestä omien toimielimiensä fyysisiä kokouksia tämän toimikauden aikana eli kesäkuun 2021 loppuun saakka.

Kaupunki ja muut toimijat voivat järjestää tapahtumia kaupungin tiloissa huomioiden voimassa olevat henkilömäärä- hygienia-, kasvomaski- ja turvaväliohjeistukset. AVI:n rajoitusten mukaisesti yleisötilaisuuksien maksimiosallistujamäärä on korkeintaan 50 henkilöä sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa. On kuitenkin tärkeää, että yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan ei saa tulla oireisena.

Yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia voidaan järjestää, mikäli yleisö sijoitetaan enintään 50 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai rajattuihin alueisiin. Tuolloin katsomolohkojen tai yleisölle tarkoitettujen rajattujen alueiden välissä on selkeä suojavyöhyke, joka voi koostua esimerkiksi aidatusta 2 metrin välistä tai kiinteistä seinärakenteista. Jokaiseen lohkoon on oltavat omat kulkureitit, tapahtumahenkilökunta sekä palvelut. Palveluilla tässä tarkoitetaan esimerkiksi tarjoiluja ja WC-tiloja.

Rajoitukset koskevat myös päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen järjestämiä juhlia, mikäli tilaisuuteen osallistuu muita kuin henkilökuntaa ja lapsia, oppilaita ja opiskelijoita.

Kaupunki noudattaa toiminnoissaan AVI:n määrittelemää 50 henkilön maksimimäärää ja Essoten antamia turvallisuusohjeita.