Kaupunginhallituksen päätökset 10.5.2021

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 10.5. Linkki kokouksen esityslistaan.

§ 179 – 182
Pykälät hyväksyttiin.

§ 183 Kaupunginhallituksen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle koskien valituksia Ristiinan Kirkonkylän seudun yleiskaavasta

Kaupunginhallitus päätti antaa lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Keskustelun aikana Jukka Pöyry (kd.) esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Jukka Pöyry jätti eriävän mielipiteen.

Maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 184 Ristiinan kirkonkylän seudun yleiskaavoitus, täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti, että kaupunginvaltuuston 7.12.2020 § 108 hyväksymä Ristiinan kirkonkylän seudun yleiskaavan tulee voimaan muilta osin kuin liitteeseen merkityllä kirkonkylän strategiseen yleiskaavaan osalta.

Maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 185 Kaislaniemen ranta-asemakaavan kumoaminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Kaislaniemen ranta-​asemakaavan kumoamisen,​ asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta,​ Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta,​ Etelä-​Savon pelastuslaitokselta ja Etelä-​Savon elinkeino-​,​ liikenne-​ ja ympäristökeskukselta.

Maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 186 Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa (Lähemäki) / Saksalan aukio

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 9. kaupunginosan, Lähemäen, kortteleita 97 ja 103 sekä katu- ja pysäköintialueita koskevan asemakaavan muutoksen / Saksalan aukio.

Maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 187 Pienten vesistöjen rantaosayleiskaavan muutos / Rantaväkkärä

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Pienten vesistöjen rantaosayleiskaavan / Räntäväkkärä muutoksen.

Maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 188 Kyyhkylän ranta-asemakaavan kumoaminen / Kyyhkylänniemi

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kyyhkylän ranta-asemakaavan kumoamisen.

Maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 189 Meijeripuiston asemakaava-alueen tonttien luovutus

Keskustelun aikana Jukka Pöyry (kd.) esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Jukka Pöyry jätti eriävän mielipiteen.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Efika Oy:n ja Mikkelin kaupungin välisen esisopimuksen allekirjoitettavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus lisäsi pöytäkirjan liitteeksi 12.6.2017 § 38 liitteen hinnanmäärityksestä.

Maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 190 Virastotalon LVIS-korjaus 4. vaihe, urakkatarjouksien hyväksyminen ja aloituslupa

Hankintayksikkö on selvittänyt tarjoajilta tarjouspyynnön mukaisuuden sekä tarjouksen sisällön. Tarjoajien kanssa pidetyissä selonotoissa todettiin, että tarjoajilla on tekniset ja taloudelliset edellytykset suorittaa urakat annetuilla tarjoushinnoilla.

Talonrakennuspalvelut esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy virastotalon LVIS-peruskorjauksen edullisimmat urakkatarjoukset:
Rakennusurakka: Rakennusliike V. Mättölä Oy, 358 000 euroa (alv 0 %)
LVI-urakka: JP Yhtiöt Oy, 419 000 euroa (alv 0 %)

sekä myöntää hankkeelle aloitusluvan ja oikeuttaa talonrakennuspalvelut solmimaan urakkasopimukset edellä hyväksyttyjen urakoitsijoiden kanssa normaalein sopimusehdoin.

Tarjouksien hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimukset syntyvät vasta sopimisasiakirjojen allekirjoituksilla.

Hyväksyttiin.

§ 191 Kuntavaalit 2021: muutoksia vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanoihin

Kaupunginhallitus päätti valita ja vahvistaa esitetyt henkilöt jäseniksi ja varajäseniksi vaalilautakuntiin ja vaalilautakuntiin.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä esityksen mukaan henkilöt vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi.

Kokouksessa tulleet lisäykset:
7. äänestysalue Siekkilä: varajäsen Sampo Siiskonen siirtyy jäseneksi ja puheenjohtajaksi. Hänen tilalleen 2. varajäseneksi valitaan Urho Syrjälä.
18. äänestysalue Haukivuori: jäseneksi Mikko Oksanen

Hyväksyttiin.

§ 192 Mikkelin kaupunkikonsernin hankintojen yhteisten periaatteiden ja kaupunkikonsernin hankintasäännön muutokset

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 2021 päivitetyn Mikkelin kaupunkikonsernin hankintasäännön. Kaupunkikonsernin hankintasääntö tulee voimaan heti hyväksymisen jälkeen.

§ 193 Talouden seuranta 3/2021

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 31.3.2021 tilanteesta.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja elinvoimapalveluiden talouden seurantaraportin.

§ 194 Hallintosäännön muuttaminen, aluejohtokunnat

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöä muutetaan ja muutokset tulevat voimaan 1.8.2021 alkaen.

Keskustelun aikana esittelijä muutti Suomenniemen aluejohtokunnan täydennetyn esityksen mukaisesti hallintosäännön 14 §:n muutettavaksi muotoon "Mikkelissä on viisi (5) aluejohtokuntaa, joiden nimet ovat Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin pitäjän, Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokunta. Kaupunkiympäristölautakunnan alaisissa aluejohtokunnissa on seitsemän (7) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Kaupunginvaltuusto valitsee alueen asukkaita kuultuaan aluejohtokuntien jäsenet sekä aluejohtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valtuusto määrää missä järjestyksessä varajäsenet tuleva jäsenten sijaan.“

Hyväksyttiin.

§ 195 Hallintosäännön muuttaminen, konserni- ja elinvoimajaosto

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosäännön 8 § 2 momentin muutos konserni- ja elinvoimajaoston kokoonpanoon liittyen tulee voimaan 1.8.2021 lukien.

§ 196 Kaupunginjohtajan hallintosäännön 37 § mukaisen erityistoimivallan lakkaaminen

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtajan hallintosäännön mukainen erityistoimivallan käyttäminen on päättynyt.

§ 197 Valtuustoaloite: Neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä tilanteen parantamiseksi

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuun 2021 loppuun mennessä.

§ 198 Valtuustoaloite: Mikkelin yksityistieverkon kehittämiseksi

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuun 2021 loppuun mennessä.

§ 199 Valtuustoaloite: Torikokous

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuun 2021 loppuun mennessä.

§ 200 Kaupunginjohtajan työn arviointi vuodelta 2020

Kaupunginhallitus päätti täydentää kaupunginjohtajan Timo Halosen vuoden 2021 erityispainopisteitä.

Kaupunginhallitus ei antanut esitystä palkan tarkastuksesta. Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle annettiin valtuudet jatkaa keskusteluja palkan tarkastuksesta kaupunginjohtajan kanssa.
arto.seppala@mikkeli.fi