Kaupunginhallituksen päätöksiä 14.6.2021

Nuija

Kaupunginhallitus, kokous 14.6.2021

§ Esityslista

§ 239 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 240 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 241 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja
Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 242 Mikkelin seudun työllisyyden edistämisen kuntakokeilun tilannekatsaus
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen.

§ 243 Työllisyyspalvelujen työpajakoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi ja kahden määräaikaisen viran perustaminen työllisyyden kuntakokeiluun
Kaupunginhallitus päätti muuttaa työllisyyspalvelujen työpajakoordinaattorin toimen määräaikaiseksi viraksi työllisyyden kuntakokeilun päättymiseen saakka 31.12.2023.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kahden määräaikaisen viran perustamisesta niin, että ne täytetään työnsuunnittelijanimikkeillä. Ehtona virkojen täyttämiselle on, että virantäyttö kohdistuu työttömiin, mikä on ehtona palkkatuen saamiselle.

§ 244 Teknisen johtajan nimikemuutos kaupunkikehitysjohtajaksi 1.7.2021
Asia poistettiin listalta.

§ 245 Henkilöstön palkitseminen hyvästä työpanoksesta covid-pandemian aikana
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä paikallisneuvottelutuloksen ja päättää lisätä 50 euroa henkilöstön ePasseihin neuvottelutuloksen mukaisesti.

Asiassa käydyn keskustelun aikana Ari Liikanen, Tiia Tamlander, Virpi Siekkinen, Maria Närhinen ja Heidi Hänninen ilmoittivat olevansa esteellisiä (kaupungin työntekijöitä) ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.

§ 246 Eteläisen aluekoulun lopullisen tarjouspyynnön hyväksyminen
Merkittiin, että projektipäällikkö Juha Härkönen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Asiassa käydyn keskustelun aikana Jukka Pöyry esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun. Koska kukaan ei kannattanut, joten se raukesi.

Kaupunginhallitus päätti, että Eteläisen aluekoulun hankeaikataulua muutetaan siten, että koulutoiminta alkaa kevätlukukauden 2024 alussa. Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevat Eteläisen aluekoulun lopullisen tarjouspyynnön asiakirjat sekä merkitsee Eteläisen aluekoulun tavoitehinta-arvion 20.5.2021 tiedokseen.

Lisäksi talonrakennuspalvelut (hankintayksikkönä) oikeutetaan tekemään lopullisen tarjouspyynnön asiakirjoihin tarkennuksia ja muutoksia, jotka eivät oleellisesti muuta urakan sisältöä.

Jukka Pöyry jätti eriävän mielipiteen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 247 Korpijärvi ym. rantaosayleiskaavan sekä Otavan osayleiskaavan muutos 491-417-7-27 / Etelä-Kolo
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Korpijärvi ym. rantaosayleiskaavan sekä Otavan osayleiskaavan / Etelä-Kolo muutoksen.

§ 248 Susiniemen ranta-asemakaavan muutos
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Susiniemen ranta-asemakaavan muutoksen.

§ 249 Tontin 491-3-22-3 uudelleen vuokraaminen Oujee Family Oy:lle
Kaupunginhallitus päätti vuokrata kioskitontin 491-3-22-3 Oujee Family Oy:lle. Vuosivuokra on 1.200 € sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 2006. Vuokra-aika on 12.7.2021-11.7.2036. Vuokrasopimuksen muut ehdot ovat tavanomaiset.

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaavoitus- ja kiinteistöinsinöörin valmistelemaan lopullinen allekirjoitettava vuokrasopimus.

§ 250 Kaupunginhallituksen lausunto ympäristöministeriölle rakennusperinnön suojelemisesta, Haukivuori-talo 
Asiassa käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi lausuntoa niin, että rakennuksen tekninen kunto ja kustannukset tulee selvittää asemakaavaa valmisteltaessa. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti antaa liitteenä olevan lausunnon ympäristöministeriölle / ympäristöministeriön diaarinumero VN/433/2021.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 251 Kaupunginhallituksen lausunto valtiovarainministeriölle kunnan taloustietojen automaattiseen raportointiin esitettävistä muutoksista
Kaupunginhallitus päätti antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon valtiovarainministeriölle kuntien ja kuntayhtymien automatisoituun talousraportointiin esitettäviin muutoksiin liittyen.

§ 252 Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsaus
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityksen hyvinvointialueen väliaikaisen valmisteluelimen kokoonpanosta.

§ 253 Väliaikainen hankerahoitus Wanhan Sahan Kulttuuriklubi – Tiilipiippu ry
Kaupunginhallitus päätti myöntää Tiilipiippu ry:lle väliaikaisen hankerahoituksen 17 000,00 euroa. Rahoitus myönnetään korottomana ja vakuudettomana, ja se on maksettava takaisin hankkeen päätyttyä, kuitenkin 31.3.2022 mennessä. Päätöksen jälkeen voimassaolevia kaupungin myöntämiä väliaikaisia lainoja julkishyödyllisten yhdistysten Leader-hankkeisiin on yhteensä 71 295,50 euroa. 

Kaupunginhallitus oikeuttaa talouspalvelut valmistelemaan väliaikaiseen rahoitukseen liittyvän sopimuksen.

§ 254 Hankintojen sisäisen tarkastuksen raportointi 2020
Kaupunginhallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi vuoden 2020 sisäisen tarkastuksen raportoinnin toteutuneet toimenpiteet ja edellyttää, että raportissa esitetyt vielä keskeneräiset toimenpiteet toteutetaan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Merkittiin, että hankintapäällikkö Jarmo Autere ja Miksei Oy:n hankinta-asiantuntija Ilkka Liljander selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 255 Mikkelin kaupungin vakuutusten kilpailutus 2021
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Mikkelin kaupungin vakuutusten kilpailutuksen käynnistämisen esittelytekstissä mainittujen vakuutuslajien osalta ohessa olevien asiakirjojen mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti valtuuttaa talouspalvelut tekemään kilpailutusasiakirjoihin mahdollisesti tarvittavia vähäisiä muutoksia yhteistyössä vakuutusmeklarin kanssa ennen tarjouspyynnön julkaisua.

§ 256 Kumppanuussopimus Mikkelin Kampparit ry:n kanssa
Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Kampparit ry:n kanssa kausille 2021–2022 ja 2022–2023 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

§ 257 Kumppanuussopimus HC Jukurit Oy:n kanssa
Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kumppanuussopimuksen Jukurit HC Oy:n kanssa kausille 2021–2022 ja 2022–2023 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

§ 258 Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsaus 2020
Merkittiin tiedoksi ja esitetään kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsauksen 2020 tiedoksi.

§ 259 Valtuustoaloite: Tanssitilat Mikkelin eläkeläisjärjestöille
Asiassa käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä niin, että eläkeläisten tanssitilakysymys ratkaistaan talousarvion 2022 yhteydessä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan vastauksen valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. tehtyyn valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 260 Valtuustoaloite maksuttoman joukkoliikenteen laajentamiseksi 2. asteen opiskelijoille
Asiassa käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä niin, että maksuttoman joukkoliikenteen mahdollinen laajentaminen ratkaistaan talousarvion 2022 yhteydessä. Hyväksyttiin yksimielisesti..

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan vastauksen valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. tehtyyn valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.