Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksiä 15.6.2021

Mikkelin kaupungin logo.

Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 15.6.2021 asiat yksimielisesti esityslistalla olevien päätösehdotusten mukaisesti seuraavin poikkeuksin:

§ 95 Ristiinan päiväkodin hankesuunnitelman kohdalla Vesa Himanen esitti Jaakko Väänäsen kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi ja Ihastjärven asukkaiden kuulemiseksi. Esitys hävisi äänestyksessä äänin 7-4 (yksi tyhjä ääni).

Saman asian kohdalla Marita Hokkanen esitti Hannu Tullisen kannattamana, että kaupunginhallitukselle esitetään hankesuunnitelman vaihtoehdon 2B hyväksymistä, koska siinä henkilöstöä voidaan hyödyntää paremmin, päiväkodin yksiköt saadaan saman katon alle ja ruokailuajat saadaan järkevämmiksi.

Tämä esitys hävisi äänestyksessä äänin 7-4. Alkuperäisen esityksen kannalla olivat Pekka Heikkilä, Paavo Puhakka, Keijo Siitari, Vesa Himanen, Jaana Strandman, Jaakko Väänänen ja Vesa Rouhiainen. Hokkasen esitystä kannattivat Marita Hokkanen, Markku Himanen, Hannu Tullinen ja Marja Kauppi. Tarja Gråsten-Tarkiainen äänesti tyhjää.

§ 96 Metsolankatu 2 kiinteistön myyntiä koskevassa asiassa Pekka Heikkilä esitti Hannu Tullisen kannattamana kaupunginhallitukselle annettavan esityksen muuttamista tällaiseen muotoon:
"Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Mikkelin kaupunki ei ryhdy korjaustoimenpiteisiin rakennuksessa. Päiväkodin toiminta kiinteistössä pyritään turvaamaan kesäkuun 2023 loppuun asti, jotta päiväkodin toiminta ei vaarannu muutostilanteessa. Tämän jälkeen kiinteistö asetetaan myyntiin ja tarvittavat korjaustoimenpiteet tai uudisrakennuksen rakentaminen jäävät kiinteistön uuden omistajan ratkaistavaksi. Suojaavien toimenpiteiden tarve ja laajuus selvitetään yhdessä toiminnanharjoittajan ja terveysvalvonnan kanssa. Kaupunki avustaa Lasten päiväkotiyhdistys Muksula ry:ä uusien toimintatilojen etsimisessä".

Äänestyksessä Heikkilän esitys voitti äänin 9-3. Heikkilän esitystä kannattivat Pekka Heikkilä, Marja Kauppi, Paavo Puhakka, Tarja Gråsten-Tarkiainen, Jaana Vartiainen, Marita Hokkanen, Markku Himanen, Hannu Tullinen ja Vesa Rouhiainen. Alkuperäisen esityksen kannalla olivat Vesa Himanen, Jaakko Väänänen ja Keijo Siitari.