Asumisen ja toimintaympäristön viikkotiedote 18.6.2021

Matonpesupaikka.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Infra-aluepalvelut

Keskustan alueella tehdään päällystetöitä jalkakäytävien osuuksilla viikolla 25, jalankulkijoita pyydetään huomioimaan päällystetöistä johtuva haitta jalkakäytävillä.

Kiinteistön omistajia pyydetään poistamaan katualueelle yltävät pensaiden ja puiden oksat niin, etteivät ne aiheuta näkemäesteitä tai vaaranna muutoin liikenneturvallisuutta. Kiinteistöjen pihaliittymien ali menevät rummut kuuluvat kiinteistöjen kunnossa- ja puhtaanapitovastuulle. Kiinteistönomistajia pyydetään huolehtimaan kiinteistön pihaliittymien alimenevien rumpujen toiminnasta.

Kadunrakennushankkeet

Katujen ja vesihuollon peruskorjaushankkeita käynnistyy toukokuussa kahdessa kohteessa. Peitsarissa kunnostetaan kesän aikana Sandelsinkatu sekä Välskärinkatu ja Kattilansillassa Pannutie. Kadut päällystetään syksyllä.

Pitkäjärvellä Hietakadun ja Ketunniementien liittymä muutetaan kiertoliittymäksi (ABC Pitkäjärven liittymä). Samalla Hietakadulle tehdään pieniä liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Työt alkavat toukokuussa.

Rantakylässä Ylännetien alueella rakennetaan katuverkostoa uudelle omakotitaloalueelle (Ylännetie ja Latukaari).

Viher- ja metsäaluepalvelut

Matonpesupaikoilla on nyt mattojen peseminen vilkkaimmillaan. Mikkelin kaupungin ylläpitämillä matonpesupaikoilla jätevedet johdetaan jätevesiviemäriin tai imeytyskentälle.

Autojen pesemien matonpesupaikoilla, P-paikoilla ja yleisillä alueilla ei ole sallittua.

Lampaat maisemanhoitajina

Mikkelin Riutanniitylle tulevat juhannusviikolla lampaat hoitamaan maakunnallisesti merkittävää niittyaluetta.

Jättipalsamin kitkutalkoot jatkuvat:

19.6. klo 10-12 Peitsarissa, Papinpolun päässä puunläjityspaikalla

Talkoot järjestetään VieKas-Life hankeen tiimoilta.

 

Kuva: Kuvituskuva, kuvaaja Pihla Liukkonen / Kontrastia