Asumisen ja toimintaympäristön viikkotiedote 24.6.2021

Kesäistä katunäkymää Lähemäeltä.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Infra-aluepalvelut

Päällystetyöt ajoradoilla jatkuu juhannuksen jälkeen. Autoilijoilta pyydetään varovaisuutta jyrsittyjen päällysteiden kohdilla.

Kiinteistön omistajia pyydetään poistamaan katualueelle yltävät pensaiden ja puiden oksat niin, etteivät ne aiheuta näkemäesteitä tai vaaranna muutoin liikenneturvallisuutta. Kiinteistöjen pihaliittymien ali menevät rummut kuuluvat kiinteistöjen kunnossa- ja puhtaanapitovastuulle. Kiinteistönomistajia pyydetään huolehtimaan kiinteistön pihaliittymien alimenevien rumpujen toiminnasta.

Viher- ja metsäaluepalvelut

Myrskyn kaatamien puiden poisto on aloitettu ja työt jatkuvat juhannuksen jälkeen.

Autojen peseminen matonpesupaikoilla, P-paikoilla ja yleisillä alueilla ei ole sallittua.

Kuva: Ella Miettinen