Asumisen ja toimintaympäristön viikkotiedote 9.7.2021

Mikkelin Kirkkopuisto.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Alasinpolun kevyen liikenteen väylä suljetaan väliltä Sepänkatu–Peitsarinkuja maanantaina 12.7. Jalankulku ja pyöräily ohjataan Juvantien kautta. Alasinpolulla saneerataan vesihuolto sekä väylän rakennekerrokset. Arvioitu valmistumisaika on lokakuussa.

Tivoli Seiterä saapuu Kirkkopuistoon sunnuntaina 11.7. ja tivoli avautuu 14.7. Vuorikadun Kirkkopuiston puoleinen kadunlaita varataan tivolin käyttöön. Myös Maaherrankadulla ja Porrassalmenkadulla on pysäköinnin muutoksia 9.–11.7. sekä 23.–24.7 välisinä aikoina.

Kiinteistön omistajia pyydetään poistamaan katualueelle yltävät pensaiden ja puiden oksat niin, etteivät ne aiheuta näköesteitä tai vaaranna muutoin liikenneturvallisuutta. Kiinteistöjen pihaliittymien ali menevät rummut kuuluvat kiinteistöjen kunnossa- ja puhtaanapitovastuulle. Kiinteistönomistajia pyydetään huolehtimaan kiinteistön pihaliittymien alimenevien rumpujen toiminnasta.