Osallistu kyselyyn jätteenkeräyksestä ja -kuljetuksesta

Jäteastioita.

Mikkelin kaupunki kysyy asukkailtaan pitäisikö jätehuollon kaksoisjärjestelmästä poistua Mikkelin alueella ja siirtää jätteenkeräys ja -kuljetukset kaupungin palvelutoiminnaksi.

Kyselyyn voi vastata TÄÄLLÄ (klikkaa linkkiä).

Mikkelissä on tällä hetkellä käytössä kaksoisjärjestelmä jätteenkuljetuksessa. Jätteenkuljetus on järjestetty kiinteistön haltijan järjestämänä kuljetuksena taajama-alueilla ja kaupungin järjestämänä haja-asutusaluilla sekä Haukivuoren, Suomenniemen että Kirkonvarkauden alueella.

Kysely koskee jätekuljetusten kaksoisjärjestelmästä poistumista Mikkelin kaupungin alueella ja jätteen keräyksen sekä jätteen kuljetuksen siirtämistä kaupunginpalvelutoiminnaksi. 

Vastaukset kirjataan Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaiselle. Mikäli haluatte jättää virallisen kannanoton asiassa, se tulee jättää kirjallisesti Mikkelin kaupungin kirjaamoon. Virallisen kannanoton voitte jättää myös sähköisesti (kirjaamo@mikkeli.fi). Kannanotot tulee osoittaa Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaiselle.

Osallistaminen/kuuleminen toteutetaan 1.8.–30.9.2021.