Kaupunginhallituksen päätöksiä 9.8.2021

Kaupungintalon etuovi.

§ Esityslista

§ 285 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 286 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 287 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja
Arto Seppälä ilmoitti olevansa esteellinen (ESlin hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin. Puheenjohtajana Kirsi Olkkonen.

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 288 Kaupunginvaltuuston kokouksien 17.5.2021 ja 7.6.2021 täytäntöönpanot
Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavasti.

§ 289 Keskusvaalilautakunnan ilmoitus kuntavaaleissa 2021 valituista valtuutetuista ja varavaltuutetuista
Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee luettelon kunnallisvaaleissa 2021 valituista valtuutetuista ja varavaltuutetuista tietoonsa saatetuksi.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 290 Vaalikelpoisuus kunnan toimielimiin sekä tasa-arvolain soveltaminen toimielimiä valittaessa
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi liitteenä olevan ja ottaisi sen huomioon toimielimiä valittaessa.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 291 Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan vaali 2021-2025
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2021-2025 valtuuston vaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja valitsee vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 292 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 2021-2023
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan vaalin 16.8.2021-31.5.2023 väliseksi ajaksi noudattaen kuntalain 18 §:ssä säädettyä menettelyä.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 293 Kaupunginhallituksen vaali 2021-2023
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee kaupunginhallitukseen ajaksi 16.8.2021-31.5.2023 yksitoista (11) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä 1. varapuneenjohtajan ja 2. varapuheenjohtajan.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 294 Keskusvaalilautakunnan vaali 2021-2025
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi 2021-2025 viisi (5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä sekä valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto määrää, missä järjestyksessä varajäsenet tulevat jäsenten sijaan.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 295 Tarkastuslautakunnan vaali 2021-2025
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021-2025 yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 296 Konserni- ja elinvoimajaoston vaali 2021-2023
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee konserni- ja elinvoimajaostoon 16.8.2021-31.5.2023 väliseksi ajaksi viisi (5) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee jaoston puheenjohtajan sekä 1. varapuheenjohtajan ja 2. varapuheenjohtajan.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 297 Kasvatus- ja opetuslautakunnan vaali 2021-2025
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee kasvatus- ja opetuslautakuntaan toimikaudeksi 2021-2025 yksitoista (11) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 298 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan vaali 2021-2025
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakuntaan toimikaudeksi 2021-2025 yksitoista (11) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 299 Kaupunkiympäristölautakunnan vaali 2021-2025
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee kaupunkiympäristölautakuntaan toimikaudeksi 2021-2025 kolmetoista (13) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 300 Lupa- ja valvontajaoston vaali 2021-2025
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee lupa- ja valvontajaostoon toimikaudeksi 2021-2025 viisi (5) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 301 Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunnan vaali 2021-2025
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokuntaan toimikaudeksi 2021-2025 kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee yhdeksi kahdeksasta jäsenestä henkilöstön edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varahenkilön. Kaupunginhallitus päätti esittää henkilöstön varsinaiseksi jäseneksi Nina Kurkea ja varajäseneksi Lauri Yläjussilaa.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 302 Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan vaali 2021-2025
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Vesiliikelaitoksen johtokuntaan toimikaudeksi 2021-2025 kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee yhdeksi kahdeksasta jäsenestä henkilöstön edustajaksi putkiasentaja Antti Heinosen ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilöksi projekti-insinööri Paula Pitkosen. Hyväksyttiin.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 303 Anttolan aluejohtokunnan vaali 2021-2025
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Anttolan aluejohtokuntaan toimikaudeksi 2021-2025 seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä sekä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan alueen asukkaiden esityksen mukaisesti seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet:
1. Taina Harmoinen
2. Suvi Saloranta
3. Petri Noponen
4. Sirpa Rossi
5. Nina Parkkinen
6. Teemu Ripatti
7. Matti Kiljunen

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:
1. Riina Jakobsson
2. Hannu Ranki
3. Tapani Korhonen

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtajaksi Taina Harmoisen ja varapuheenjohtajaksi Suvi Salorannan.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 304 Haukivuoren aluejohtokunnan vaali 2021-2025
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Haukivuoren aluejohtokuntaan toimikaudeksi 2021-2025 seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet:
1. Eveliina Naumanen
2. Eljas Pölhö
3. Elina Vauhkonen
4. Amir Turkanovic
5. Jukka Ahtiainen
6. Helena Manninen
7. Joel Moilanen

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:
1. Jari Ahokas
2. Mikko Pöyhönen
3. Sanna Saloviin

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee puheenjohtajaksi Eveliina Naumasen ja varapuheenjohtajaksi Eljas Pölhön.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 305 Mikkelin pitäjän aluejohtokunnan vaali 2021-2025
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Mikkelin Pitäjän aluejohtokuntaan toimikaudeksi 2021-2025 seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä sekä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan alueen asukkaiden esityksen mukaisesti seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet:
1. Markus Torniainen
2. Anja Heikkilä
3. Hanne Vainio
4. Jarkko Sanisalo
5. Sampo Siiskonen
6. Heljä Kontio
7. Yrjö Ehrnrooth

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:
1. Lotta Loponen
2. Laura Paasonen
3. Kalle Ervasti

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee puheenjohtajaksi Jarkko Sanisalon ja varapuheenjohtajaksi Hanne Vainion.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 306 Ristiinan aluejohtokunnan vaali 2021-2025
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Ristiinan aluejohtokuntaan toimikaudeksi 2021-2025 seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä sekä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan alueen asukkaiden esityksen mukaisesti seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet:
1. Petri Tikkanen
2. Jaana Vartiainen
3. Vesa Himanen
4. Pertti Pukarinen
5. Heidi Särkkä
6. Hannu Korhonen
7. Lotta Tuominen

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:
1. Markku Heikkinen
2. Päivi Härkönen
3. Tanja Puustinen-Kiljunen

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee aluejohtokuntaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 307 Suomenniemen aluejohtokunnan vaali 2021-2025
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Suomenniemen aluejohtokuntaan toimikaudeksi 2021-2025 seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä sekä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan alueen asukkaisen esityksen mukaisesti

Varsinaiset jäsenet:
1. Vesa Erkkilä
2. Helena Harmonen
3. Kari Kauria
4. Minna Kiesilä
5. Lasse Kurvinen
6. Susanna Rusakko
7. Terttu Tarhonen

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:
1. Markku Heikkilä
2. Marja Kauppi
3. Rauno Kurtén

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee puheenjohtajaksi Lasse Kurvisen ja varapuheenjohtajaksi Vesa Erkkilän.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 308 Mikkelin seudun ympäristölautakunnan vaali 2021-2025
Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto nimeää Mikkelin seudun ympäristölautakuntaan toimikaudeksi 2021-2025 viisi (5) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 309 Etelä-Savon pelastuslautakunnan vaali 2021-2025
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto nimeää Etelä-Savon pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021-2025 yksitoista (11) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 310 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuustoon 2021-2025 jäsenten valinta
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto nimeää kahdeksan (8) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuustoon toimikaudelle 2021-2025.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 311 Edustajien nimeäminen maakuntaliiton edustajainkokouksen 28.9.2021
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokoukseen yhden edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 312 Etelä-Savon käräjäoikeuden lautamiesten valinta vaalikaudelle 2021-2025
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen kymmenen henkilöä Etelä-Savon käräjäoikeuden lautamiehiksi.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 313 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta vaalikaudelle 2021-2025
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee kaupungin kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 314 Edustajan nimeäminen Itä-Suomen poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan 2021-2025
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se nimeää toimikaudeksi 2021-2025 poliisin neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 315 Kaupunginvaltuuston esityslistojen lähettäminen varavaltuutetuille 2021-2025
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista lähetetään
Kansallisen Kokoomuksen valtuustoryhmässä viidelle,
Suomen Keskustan valtuustoryhmässä seitsemälle,
Suomen Sosialidemokraattisen puolueen valtuustoryhmässä kolmelle,
Perussuomalaisten valtuustoryhmässä seitsemälle ja
Vihreän liiton valtuustoryhmässä neljälle
Suomen Kristillisdemokraattien valtuustoryhmässä kahdelle,
Liike Nyt valtuustoryhmässä kahdelle varajäsenelle.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 316 Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu, syksy 2021
Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää pitää valtuuston kokoukset:
– ma 4.10.2021
– ma 8.11.2021
– ma 13.12.2021
– ma 24.1.2022
ja että valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan kuntalain 94 §:ssä mainitulla tavalla. Kokoukset aloitetaan klo 17.00, paitsi 13.12.2021, jolloin kokous aloitetaan klo 12.00.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuustoseminaari kuntastrategian valmistelusta pidetään 13.-14.9.2021.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 317 Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden sopimuksen muuttaminen
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle sopimuksen Mikkelin seudun ympäristöpalveluista muuttamista eläinlääkintähuollon kustannusjaon osalta siten, että virkamatkat jätetään painokertoimista pois. Eläinlääkintähuollon kustannusjaossa otettaisiin huomioon 1.1.2021 alkaen kuntakohtaiset suoritteet seuraavilla painokertoimilla:
yksi pieneläin vastaa yhtä (1) pistettä
yksi sairasmatka vastaa kolmea (3) pistettä
Muutos tehtäisiin takautuvasti 1.1.2021 alkaen.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 318 Mikkelin kaupungin kannanotto Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen muuttamiseen
Keskustelun aikana Arto Seppälä ja Seija Kuikka ilmoittivat olevansa esteellisiä (Essoten hallituksen jäsen) ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin. Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.
Kaupunginhallitus päätti, että se ei puolla Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista, vaan pitää tarkoituksenmukaisempana vaihtoehtona, että kuntayhtymä luopuu Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeista.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 319 Meijeripuiston asemakaava-alueen tonttien luovutus
Esisopimusliitettä on tarkennettu esittelijän muutoksella. Uusi esisopimusliite löydettävissä pöytäkirjan liitteenä.
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Efika Oy:n ja Mikkelin kaupungin välisen, tarkastetun esisopimuksen allekirjoitettavaksi ja oikeuttaa kaupunkikehitysjohtajan ja maankäyttöjohtajan käymään jatkoneuvottelut Efika Oy:n kanssa sekä tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia.
Lisaksi kaupunginhallitus edellyttää, että asumisen ja toimintaympäristön palvelualue valmistelee kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi uudet Mikkelin kaupungin tontinluovutus- ja hinnoitteluperiaatteet, jotka ovat voimassa vuoden 2022 loppuun, jonka jälkeen niihin tehdään tarkastus.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Merkitään, että maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 320 Valtuustoaloite avoimuuden lisäämiseksi sisäilmaongelmissa
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan vastauksen valtuutettu Raimo Heinäsen valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 321 Valtuustoaloite: Mielenterveyden ensiapukoulutus oppilaille ja opettajille
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen valtuutettu Minna Pöntisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 322 Valtuustoaloite: Hallintosäännön muuttaminen opiskelijoiden matkakulujen osalta
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden vastauksen valtuutettu Laura Hämäläisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.