Kaupunki tehostaa konsernitoimintojaan ja tilojensa käyttöä – Pääkirjaston tiloihin ollaan sijoittamassa lisää asiakaspalvelua

Mikkelin pääkirjaston piha.

Resurssitehokkuus ja uudet tilaratkaisut koskevat myös Mikkelin pääkirjastoa osana laajempaa talous- ja tulevaisuusohjelmaa.

Suunnitelmissa on, että kaupungin konserniyhtiöiden eli ensisijaisesti Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n, Metsäsairila Oy:n ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toiminnat siirretään kaupungin virastotalolle kaupungintalon viereen. Tällöin virastotalolla toimiva kaupungin asiointipiste sekä konserniyhtiöiden asiakaspalvelu siirtyvät pääkirjaston tiloihin.

Uusien tilojen suunnittelussa otetaan huomioon palvelujen saatavuus ja asiakaspalvelun tehokkuus sekä kirjastotoiminnan tarpeet. Kirjaston palvelut säilyvät ennallaan tilamuutoksista huolimatta, mutta lehtienlukusali tullee olemaan eri paikassa.

Asian käsittelyä jatketaan syksyn aikana konserni- ja elinvoimajaostossa, jonka toimeksiannolla käynnistettiin toimet uusien tilojen suunnittelemiseksi helmikuussa 2021 (linkki pöytäkirjaotteeseen). Suunnitelmien valmistuttua jaosto edelleen linjaa, miten tilaratkaisuissa edetään. 

Tulevaisuuden kirjasto on yhdistelmä toimivia tiloja ja palveluja

Kirjastoon kohdistuu tällä hetkellä paljon muutostarpeita, sillä pääkirjastorakennus on peruskorjauksen tarpeessa. Mikkelin pääkirjasto järjesti viime viikolla Meidän uusi kirjasto -työpajan, joka saa jatkoa piakkoin verkkokyselyn muodossa. Työpajassa selvitettiin mikkeliläisten toiveita liittyen kirjaston tila- ja palveluratkaisuihin.

Päivitys: Tiedotetta täsmennetty 19.8. klo 11.15 koskien jaoston linjausta tilaratkaisuista, jotka tehdään tilasuunnitelmissa olevien perusteiden pohjalta.