Karkialammella järjestetään kansainvälinen pelastusharjoitus syyskuussa

Paloauto.

Mikkelin Karkialammella pidetään kansainvälinen harjoitus syyskuun puolivälissä. Harjoituksessa demonstroidaan mittausvälineistön ja karttasovelluksen käyttöä tilanteessa, jossa maastosta löytyy isännätön vaarallinen säteilylähde.

Harjoituksessa on mukana kahden eri suomalaisen laitevalmistajan mittausvälineistöä. Toinen laitteiston toimittaja on mikkeliläinen Environics Oy ja toinen turkulainen Mirion Finland Oy.

Teknologia avuksi haastaviin tilanteisiin

Kyseessä on kansainvälinen viranomaisharjoitus, johon osallistuu viisitoista organisaatiota kymmenestä EU-maasta. Harjoituksen taustalla on EU:n rahoittama Including-hanke.

Harjoitus on yhteinen oppimistapahtuma, jossa harjoitellaan viranomaisten yhteistyötä ja kehitetään toimintaa tilanteessa, jossa mukana on vaarallisia radioaktiivista ainetta vaativassa ympäristössä. Harjoittelemalla viranomaiset saavat tietoa ja kokemusta, miten uusia toimintatapoja ja -menetelmiä voidaan kehittää mahdollisen onnettomuuden osallisten auttamiseksi. Lisäksi tavoitteena on laatia yleinen oheistus viranomaisille, miten säteilylähteen löytymisen jälkeen toimitaan ja miten lähteestä saadaan mahdollisimman paljon tietoa turvallisesti ja tehokkaasti teknologiaa hyödyntäen.

Harjoituksella on myös tutkimuksellisia Including-hankkeen tavoitteita. Harjoituksessa testataan uusia menetelmiä, joilla vastattaisiin säteilyturvallisuusonnettomuuksiin ja sitä, miten teknologia taipuisi auttamaan ensihoitajia, säteilyturvallisuuden asiantuntijoita, poliisia, puolustusvoimia ja päättäjiä.

Harjoituksesta ei aiheudu vaaraa harjoitukseen osallistuville, ympäristölle eikä asukkaille. Harjoituksen käytännön järjestelyistä vastaa Etelä-Savon pelastuslaitos, mukana harjoituksessa ovat Itä-Suomen poliisi ja puolustusvoimat.