Kaupunginhallituksen päätöksiä 20.9.2021

Nuija

§ Esityslista

§ 376 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 377 Edustajien nimeäminen maakuntaliiton edustajainkokouksen 28.9.2021

Kaupunginhallitus päätti valita Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokoukseen Pirjo Siiskosen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Raimo Heinäsen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.