Mikkelin kuntavaalitulos on lainvoimainen – Valittaja perui valituksensa

Graanin ennakkoäänestyspaikka.

Mikkelin kuntavaalitulos 2021 on nyt lainvoimainen, koska asian käsittely Itä-Suomen hallinto-oikeudessa on rauennut. Valituksen tehnyt Ola Muttilainen perui valituksensa hallinto-oikeudelle 14.9.2021.

Valitus koski 13.6.2021 toimitettujen kuntavaalien tulosta. Muttilainen vaati, että keskusvaalilautakunnan päätös on kumottava ja hallinto-oikeuden on tarvittaessa velvoitettava suorittamaan ääntenlaskenta uudelleen ensisijaisesti Sami Nallin ja Muttilaisen välillä ja toissijaisesti myös Mervi Eskelisen äänten suhteen.

Hallinto-oikeus antoi päätöksensä 22.9.2021.