Kaikki Mikkelin keskusta-alueen jätevedet puhdistetaan uudessa puhdistamossa

Sisäkuva Metsäsairilan jätevedenpuhdistamolta.

Mikkelin vanha puhdistuslaitos on tänään 7.10.2021 lopettanut jäteveden puhdistuksen Kenkäverossa.

Vuosikymmeniä ulkoaltaissa tapahtunut puhdistusprosessi on siirtynyt kallion sisään, Metsäsairilaan. Tästä päivästä alkaen kaikki alueen jätevedet puhdistetaan Metsäsairilassa sijaitsevassa uudessa jätevedenpuhdistuslaitoksessa. Muutoksen myötä myös puhdistettujen vesien purkupaikka vaihtuu Savilahdesta Pappilanselälle.

Vesilaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Risto Rouhiainen alleviivaa hetken historiallisuutta.

– Kenkäveron puhdistamo lakkaa tänään toimimasta ja uusi puhdistuslaitos Metsäsairilassa ottaa kokonaisvastuun. Vuosikymmeniä satamalahdessa toiminut laitos siirtyy kallion sisään, jossa olosuhdehallinta on nykypäivää.

Kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä korostaa, että uuden laitoksen puhdistusprosessin tulokset kesän ajalta ovat olleet lupaavia.

– Uusi puhdistusprosessi poistaa oleellisesti paremmin vedestä kiintoainetta ja fosforia. Alapuolisen vesistön kunnon osalta tämä on erittäin tärkeää. Samalla katseet kääntyvät jo vanhan puhdistamon alueelle. Tämä alue muutetaan nyt kaupunkilaisten ja kaupungin kehittyvän elinvoiman käyttöön.

Vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki kertoo, että uutta puhdistuslaitos on käytetty toukokuusta saakka.

– Saadun näytön perusteella uusi puhdistuslaitos toimii lupamääräysten mukaisesti. Piirustuslaudalla suunniteltu prosessi toimii käytännössä jopa hieman suunniteltua kemikaalimäärää vähäisemmällä tasolla. Jatkossa prosessia optimoidaan yhdessä Operon Groupin kanssa, joka toimii uuden puhdistamon operaattorina luolassa.

Jäteveden puhdistamohanke käynnistyi vuonna 2007. Sen kokonaiskustannukset ovat 76 miljoonaa euroa. Jätevettä käsitellään keskimäärin 11 0000 kuutiometriä vuorokaudessa kaikkina vuoden päivinä. Laitoksen käyttöönottovaihe alkoi toukokuussa 2021. Laitoksessa syntyvä liete hyödynnetään Metsäsairilassa sijaitsevassa biokaasulaitoksessa liikennepolttoaineeksi. Mikkelissä on neljä liikennekaasun jakelupistettä.