Konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 12.10.2021

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 12. lokakuuta. Kokouksen puheenjohtajana toimi jaoston 1. varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen.

Kokouksen esityslista

§ 87 Konserniyhtiöiden kuuleminen 2021 / Naistinki Oy, Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy, Mikkelin Jäähalli Oy

Jaosto oli kutsunut edustajat kertomaan konserniyhtiöiden tuoreimmat kuulumiset. Puhujina vierailivat Naistingin hallituksen puheenjohtaja Kari Ojala ja em. yhtiöiden toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki.

§ 88 Nimeämispyyntö alueelliseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmään

Merkittiin tiedoksi. Työryhmään nimettiin hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen.

§ 89 Meidän IT ja talous Oy:n hallitusjäsenen muutos

Jaosto merkitsi tiedoksi Heikki Siiran eroamisen Meidän IT ja talous Oy:n hallituksesta. 

§ 90 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n osakassopimuksen muutos

Hyväksyttiin.

§ 91 Vuokrakodit Holding Oy -osakkeet

Jaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Mikkelin kaupungin omistamat Vuokrakodit Holding Oy:n osakkeet (108 974 kappaletta) myydään Avara Oy:lle hintaan 0,5991 euroa per osake.

§ 92 Mikkelin Ravirata Oy:n hallitusjäsenten nimeäminen

Jaosto esitti hallitukseen valittavaksi Markku Kakriaisen ja Suvi Kähkönen-Valtolan. Kakriaista esitetään myös puheenjohtajaksi.

§ 93 OOOEse Ruskij Les -yhtiön myyntilupa

Jaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Etelä-Savon Energia Oy:lle myönnetään lupa OOO Russkij Les -yhtiön myynnin toteuttamiseksi. OOO Russkij Les on ESE-konserniin kuuluva tytäryhtiö Venäjällä.

§ 94 Virkavapaan jatko ajalle 1.1.–31.7.2022, Leppänen Sari

Jaosto päättää myöntää luokanopettaja Sari Leppäselle virkavapaata ajalle 1.1.–31.7.2022. Leppänen työskentelee virkavapaansa aikana hankekoordinaattorina Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan Hyvä teko tarttuu -​hankkeessa.

Lisätietoja
Satu Taavitsainen
konserni- ja elinvoimajaoston 1. varapuheenjohtaja
0440 905 546
satu.taavitsainen(at)hotmail.com