Kaupunginhallituksen päätöksiä 1.11.2021

Nuija

§ Esityslista

§ 439 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 440 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Keskustelun aikana Petri Pekonen esitti Pekka Pöyryn kannattamana, että Vesiliikelaitoksen johtokunta tekee tarkemman selonteon vesimaksujen korotusehdotuksen perusteista. Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin. 

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 442 Työllisyyden kuntakokeilun tilannekatsaus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen. Palvelupäällikkö Pekka Patama selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 443 Valtionavustuksen hakuoikeuden siirtäminen Essotelle, covid-19 rokotusavustukset

Kaupunginhallitus päätti siirtää hakuoikeuden covid-19-rokottamiseen myönnettävistä, avustusasetuksen 7 §:n mukaisista avustuksista Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Essotelle. Hakuoikeuden siirto koskee sekä ensimmäistä että toista hakukierrosta.

Mikkelin kaupungin haettavaksi jäävien muiden hakuilmoituksen mukaisten korona-avustusten osalta kaupunginhallitus valtuuttaa vt. talousjohtajan allekirjoittamaan avustushakemukset ja toimittamaan ne hakuohjeistusten mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriölle.

Pöytäkirja tarkistettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 444 Kaupunginhallituksen lausunto Korkeimmalle hallinto-oikeudelle 0048/1/21 (23.8.2021) – Alusten kiinnityslaiturin pystyttäminen Pökkäänlahdelle

Kaupunginhallitus päätti antaa oheisen vastineen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 445 Pro Mikkeli -mitalin saaja 2021

Pro Mikkeli -mitalin saaja julkistetaan itsenäisyyspäivänä.

§ 446 Mikkelin kaupungin ilmasto-ohjelma vuosille 2022-2035

Asia poistettiin listalta.

§ 447 Sairilan rantaosayleiskaavan muutos 491-434-10-0 / Härkäniemen tuvat

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Sairilan rantaosayleiskaavan muutoksen koskien tilaa Pulkkinen 491-434-10-0 / Härkäniemen tuvat.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 448 OOOEse Ruskij Les -yhtiön myyntilupa

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Etelä-Savon Energia Oy:lle myönnetään lupa OOO Russkij Les -yhtiön myynnin toteuttamiseksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 449 Itä-Suomen päihdehuollon ky:n viimeisen tilinpäätöksen käsittely ja hyväksyminen

Merkittiin, että Maria Närhinen (kuntayhtymän toimitusjohtaja) ja Eero Aho (kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokoukset. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen ja samalla myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 450 Entisen hotelli Varsavuoren kiinteistön kehittäminen: asemakaavamuutos, tontin vuokraaminen ja alueen rakentuminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen maankäyttösopimuksen. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se antaa luvan alueen asemakaavamuutostyön aloittamiselle sekä luvan valmistella maanvuokraussopimusta kaavoituksen valmistumisen yhteydessä.

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan allekirjoittamaan maanvuokrasopimuksen ja muut tarvittavat sopimukset.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 451 Veroprosentit vuodelle 2022

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 22,00 %.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2022:

Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,37 %
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,62 %
Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,50 %
Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 3,10 %
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00 %

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 452 Valtuustoaloite: Sosiaaliset ja ympäristökriteerit käyttöön kaupungin hankinnoissa

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden hankintapalveluiden palvelualueen vastauksen valtuutettu Soile Kuitusen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 453 Valtuustoaloite koulunkäynnin ohjaajien nimikkeistä ja heidän riittävästä määrästä kouluilla

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 454 Valtuustoaloite Urpolan kehittämishankkeesta

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan vastauksen valtuutettu Tapani Korhosen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 455 Valtuustoaloite mikkeliläisen kehitysvammaisten Hyppy!-teatteritapahtuman kehittämiseksi valtakunnalliseksi Erityisryhmien Hyppy! -näyttämöpäiviksi

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan vastauksen valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 456 Valtuustoaloite: Korkean jalostusasteen tuotteiden kautta tuloja kaupunkimme hyvinvointiin

Asia palautettiin uuteen valmisteluun Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n mahdollisen roolin selvittämiseksi.