Essoten alueelle kokoontumisrajoituksia – Vaihtoehtona koronatodistus

Koronapassi puhelimen näytöllä.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on asettanut tartuntatautilain nojalla Essoten kuntien alueelle kokoontumisrajoituksen ajalle 13.12.–27.12.2021. Vaihtoehtona rajoitukselle on koronatodistuksen eli kansanomaisesti "koronapassin" edellyttäminen.

Kokoontumisrajoitus koskee sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia, joihin osallistuu yli sata henkilöä ja joissa on käytössä katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole määritelty istumapaikkoja, tai on kyse yleisötilaisuuksiin kuuluvista yhteislaulutilaisuuksista. Katsomotilalla tarkoitetaan päätöksessä tilaa, josta osallistujat voivat seurata esitystä, ottelua tai muuta tapahtumaa.

Määritelty istumapaikka tarkoittaa sitä, että jokaisella asiakkaalla täytyy olla mahdollisuus istua, mutta istumapaikkojen ei tarvitse olla numeroituja. Istumapaikat pitää kuitenkin sijoittaa riittävän etäälle toisistaan.

Yhteislaulutilaisuudella tarkoitetaan päätöksessä tilaisuutta, jonka pääasiallisen sisällön yhteislaulu muodostaa.

Essoten mukaan alueen koronavirustilanne ei vielä täytä leviämisalueen tunnusmerkkejä, mutta epidemiatilanne alueella on vakava, ja alueella lähestytään leviämisvaiheen kriteeristön täyttymistä. Joukkoaltistumisia on varsinkin nuorten, mutta myös aikuisten keskuudessa, ja lisäksi useissa tapauksissa tartunnan lähdettä ei ole saatu varmistettua. Epidemian nykyisellä kasvutahdilla alueella on suuri riski myös sairaalakuormituksen kasvun suhteen.

Yleisötilaisuuksien rajoittaminen on aluehallintoviraston mukaan välttämätöntä ennakoivana toimenpiteenä. Vaihtoehtona rajoituksille toiminnanharjoittaja voi edellyttää yleisötilaisuuteen osallistuvilta ihmisiltä koronatodistuksen esittämistä.

– Tartuntatautilain mukaisesti toiminnanjärjestäjän on mahdollista ottaa käyttöön EU:n digitaalinen koronatodistus eli niin sanottu koronapassi vaihtoehtona rajoituksille. Toiminnanharjoittajan tulee tällöin edellyttää koronatodistuksen esittämistä 16-vuotiailta tai sitä vanhemmilta asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta, kertoo ylitarkastaja Emma-Lotta Kinnunen Itä-Suomen aluehallintovirastosta.