Konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 26.1.2022

Mikkelin kaupungintalo.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti keskiviikkona 26.1.

Linkki kokouksen esityslistaan

§ 11 Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman valmistelun tilannekatsaus

FCG:n konsultti Eero Laesterä antoi konserni- ja elinvoimajaostolle tilannekatsauksen Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman valmistelutilanteesta.

§ 12 Matkailuselvitys 2022

Keskustelun aikana Satu Taavitsainen (sd.) esitti Raimo Heinäsen (ps.) kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun. Äänestyksen jälkeen käsittelyä jatkettiin, koska Taavitsaisen esitys hävisi äänin 2–3.

Jaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että konsernirakennetta ei matkailutoimintojen osalta muuteta, vaan matkailutoiminnot säilyvät toistaiseksi osana kehitysyhtiön toimintaa. Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy jaoston esityksen, antaa jaosto Mikkelin kehitysyhtiö Mikseille konserniohjeen, joka koskisi matkailun kehittämisalustan ja sen toiminnan suunnittelun käynnistämistä.

§ 13 Strategisten toimenpideohjelmien valmistelu

Merkittiin tiedoksi. Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa jaostolle.

Lisätietoja
Pirjo Siiskonen
konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja
044 075 2755
siiskonen.pirjo(at)gmail.com